تغييرات كمّي و كیفي اسانس گیاه دارویی مریم¬گلی اصفهانی (Salvia reuterana) در شرایط رویشگاهی و زراعی

نوروزی, رضا (2016) تغييرات كمّي و كیفي اسانس گیاه دارویی مریم¬گلی اصفهانی (Salvia reuterana) در شرایط رویشگاهی و زراعی. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
final project Reza Norouzi.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: تغييرات كمّي و كیفي اسانس گیاه دارویی مریم¬گلی اصفهانی (Salvia reuterana) در شرایط رویشگاهی و زراعی
Persian Abstract: مریم گلی اصفهانی (.reuterana Boiss Salvia) گیاهی علفی و پایا متعلق به خانواده نعناع و بومی ایران است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات به وجود آمده در میزان و ترکیبات اسانس این گونه در شرایط مزرعه¬ای(کرج و ابهر) در مقایسه با رویشگاه طبیعی (آرادان) انجام پذیرفت. اندام هوایی گیاهان در زمان گلدهی، جمع¬آوری و اسانس به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج شد. شناسایی ترکیبات اسانس¬ها توسط كروماتوگرافی گازي (GC) و گاز كروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی(GS-MS) انجام شد. انتقال این گیاه از رویشگاه طبیعی به شرایط زراعی سبب افزایش ارتفاع گیاه، وزن خشک گیاه، میزان اسانس و تغییر کمّی و کیفی اجزاء اسانس شد. به نظر ¬می¬رسد افزایش ارتفاع از سطح دریا، بهبود شرایط خاک از قبیل کاهش pH و EC و افزایش فراهمی برخی از عناصر در اثر انتقال گیاه به شرایط جدید، موجب این تغییرات شود. نتایج نشان داد بازده اسانس در شرایط رویشگاهی و زراعی کرج و ابهر به ترتیب 14/0، 18/0 و 2/0 درصد وزنی به وزنی بود. در مجموع 47 ترکیب در اسانس مریم گلی اصفهانی وجود داشت که 5/57% آن¬ها (27 ترکیب) در هر سه منطقه مشترک بودند. دو ترکیب¬های اصلی در اسانس نمونه رویشگاهی Germacrene– D (15/23%) و Spathulenol (18/10%) بود. دو ترکیب عمده اسانس گیاهان کشت شده در کرج و ابهر Linalool (به ترتیب 1/21% و 41/17%) و Germacrene–D (به ترتیب 4/19% و 8/16%) شناسایی شد. برخلاف اسانس گیاه کشت شده در ابهر که دارای بیشترین میزان مونوترپن¬های هیدروکربنه بود، اسانس گیاهان جمع¬آوری شده از رویشگاه آرادان کمترین میزان مونوترپن¬های هیدروکربنه را به خود اختصاص داد. به علاوه، کمترین و بیشترین میزان سزکوئی¬ترپن هیدروکربنه و نیز میزان کل سزکوئی¬ترپن¬ها به ترتیب در ابهر و آرادان مشاهده شد. به نظر می¬رسد بالاتر بودن میانگین دمای سالیانه و سایر شرایط اکولوژیکی در آرادان، فرآیندهای تولید اسانس در این گیاه را به سمت تولید سزکوئی¬ترپن¬ها سوق می¬دهد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agriculture (Meshgin-Shahr Campus)
Faculty of Agriculture (Meshgin-Shahr Campus)
Date Deposited: 23 Jun 2019 07:31
Last Modified: 23 Jun 2019 07:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8218

Actions (login required)

View Item View Item