تاثیر میکوریز و نانواكسيد آهن و روي بر عملکرد و برخی از ویژگی های زراعی گلرنگ در شرایط محدوديت آبي

سید شریفی, رئوف (2016) تاثیر میکوریز و نانواكسيد آهن و روي بر عملکرد و برخی از ویژگی های زراعی گلرنگ در شرایط محدوديت آبي. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
صفحات بدون شماره .pdf

Download (775kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: تاثیر میکوریز و نانواكسيد آهن و روي بر عملکرد و برخی از ویژگی های زراعی گلرنگ در شرایط محدوديت آبي
Persian Abstract: به منظور بررسی تأثیر کاربرد میکوریز و محلول¬پاشی با نانواکسید آهن و روی بر فعالیت انزیم های انتی اکسیدان، عملکرد و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرایط محدودیت آبی، آزمایشی در فصل زراعی 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کاربرد میکوریز در دو سطح (مصرف و عدم مصرف میکوریز)، محلول پاشی نانواكسيد در چهار سطح [(عدم استفاده از نانواكسيد، کاربرد نانواكسيد آهن، نانواكسيد روی و کاربرد توام نانواكسيد آهن و روی)] و سه سطح آبیاري (آبياري طبیعی به عنوان شاهد، محدودیت شدید آبی یا قطع آبياري در 50 درصد مرحله تكمه دهي، محدودیت ملایم ابی یا قطع آبياري در مرحله 50 درصد مرحله گلدهي) بود. مقایسه میانگین¬ها نشان داد که حداکثر عملکرد دانه (52/2278 کیلوگرم در هکتار)، سرعت پر شدن دانه (0027/0 گرم در روز)، طول دوره پر شدن دانه (40 روز) و دوره موثر پر شدن دانه (35 روز) در ترکیب تیماری حاصل از آبیاری طبیعی، کاربرد میکوریز و محلول¬پاشی توأم نانواکسید آهن و روی و کمترین مقادیر این صفات (به ترتیب 25/834 کیلوگرم در هکتار، 00189/0 گرم در روز، 91/30 روز و 79/26 روز) در آبیاری تا مرحله تکمه دهی، عدم کاربرد میکوریز و عدم محلول¬پاشی به دست آمد. نتایج نشان داد که محدودیت ابی محتوای پرولین و فعالیت انزیم های کاتالاز پر اکسیداز و پلی فنول اکسیداز را افزایش داد. کاربرد میکوریز و نانواکسید آهن و روی این صفات را تحت شرایط محدودیت ابی و ابیاری نرمال بهبود بخشید. کاربرد میکوریز و نانواکسید اهن و روی عملکرد دانه را 8/67 درصد در مقایسه با عدم کاربرد میکوریز و نانواکسید اهن و روی تحت شرایط محدودیت شدید ابی افزایش داد. بر اساس اين نتايج، به نظر مي رسد كه کاربرد توأم از میکوریز و نانواکسید آهن و روی مي تواند براي بهبود توليد گلرنگ تحت شرايط محدوديت آبي توصيه شود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:13
Last Modified: 17 Jun 2019 07:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8230

Actions (login required)

View Item View Item