Assessing the livability urban settlements (Case study: Ardabil province)

نظم فر, حسین (2017) Assessing the livability urban settlements (Case study: Ardabil province). University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Full.zist9688.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: سنجش زیست پذیری سکونتگاه های شهری (نمونه موردی:استان اردبیل)
Persian Abstract: تأثیر انسان بر محیط‌زیست به‌طور روزافزون از آثار حیات شهری ناشی می¬شود که این خود ناشی از رشد جمعیت انسانی و تا حدودی نتیجه پیشرفت فناوری می¬باشد. شهرها نیز به‌عنوان مراکز جذب جمعیت با مسائل و مشکلات متعدد و مختلف زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا، صدا، تولید زباله، آلودگی آب‌ها و... روبرو هستند که این امر خود منجر به افزایش شدت فشارهای وارده بر محیط¬زیست و درنتیجه بروز انواع آلودگی¬های زیست-محیطی شده است. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف سنجش ¬کیفیت محیط¬زیست شهری با رويکردی توصيفی-تحليلی در سکونتگاه¬های شهری استان اردبیل انجام شد. برای رسیدن به هدف تحقیق 5 مؤلفه زیست-محیطی(محیط طبیعی، انرژی، محیط اجتماعی، فرهنگی¬ و ¬تفریحی و اشتغال) در قالب 30 شاخص مورد ارزیابی قرار¬گرفته است. ضریب اهمیت هریک از متغیرها با استفاده از آنتروپی¬شانون استخراج شد. مدل به‌کاربرده شده برای تجزیه¬و¬تحلیل داده¬هاPROMETHEE به کمک نرم¬افزارVisual PROMETHEE می¬باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که سکونتگاه¬های شهری شهرستان کوثر با امتیاز2674/0¬دارای شرایط کاملاً مطلوب، بیله سوار، نمین، سرعین و نیر با امتیازات1281/0، 1147/0، 0994/0و0924/0¬دارای شرایط مطلوب، مشگین‌شهر با امتیاز0369/0 در شرایط نسبتاً مطلوب، گرمی، خلخال و اردبیل با امتیازات منفی 0704/0-، 1359/0- و 2098/0- از شرایط نامطلوب و شهرستان پارس¬آباد با امتیاز منفی3228/0- در رتبه آخر و در وضعیت کاملاً نامطلوب قرار دارد. بر اساس تحلیل گایا وضعیت شهرستان پارس¬آباد نسبت به 30 شاخص مورداستفاده در پژوهش نشان‌دهنده این است که تنها در شاخص نسبت تعداد انشعاب فعال فاضلاب شهری به جمعیت شهری در وضعیت ایده آل قرار دارد. به‌طورکلی نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که وضعیت زیست-محیطی در شهرستان‌هایی که جمعیت شهری بیشتری دارند به‌مراتب نامطلوب¬تر از شهرستان‌هایی است که جمعیت شهری کمتری دارند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Date Deposited: 25 Jun 2019 06:45
Last Modified: 25 Jun 2019 06:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8264

Actions (login required)

View Item View Item