Design and manufacture of Special Badminton Agility test and Evaluate the Convergence with the Standardized agility Tests in Trained Young Men

سیاه کوهیان, معرفت (2017) Design and manufacture of Special Badminton Agility test and Evaluate the Convergence with the Standardized agility Tests in Trained Young Men. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
گزارش نهایی طرح بدمینتون.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: طراحی و ساخت آزمون چابکی ویژه بدمینتون و ارزیابی همگرایی آن با آزمون های استاندارد چابکی در مردان جوان فعال
Persian Abstract: مقدمه و هدف: آزمون¬های ویژه ورزشی برای سنجش قابلیت های ورزشکاران رشته های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر طراحی و ساخت آزمون چابکی ویژه بدمینتون و ارزیابی همگرایی آن با آزمون های استاندارد چابکی در مردان جوان فعال بود. روش: برای این منظور، تعداد 30 نفر از مردان جوان فعال ( میانگین ± انحراف معیار سنی 61/1±56/21 سال، قد 82/3±56/173سانتی¬متر، شاخص توده بدنی 78/2±46/22 کیلوگرم/مترمربع، چربی 70/2±30/7 درصد) به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها در یک جلسه تمامی آزمون ها را با فاصله استراحت 10 دقیقه ایی، اجرا کرده و رکوردها ثبت شد. از آمار توصیفی برای دسته بندی داده های جمع آوری شده، برای بررسی نرمال بودن داده ها از شاپیرو-ویلک، و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آزمون طراحی شده ایکس با آزمون های سیمو، دوی مورب، ایلینوئیز، 9*4، ستاره و آزمون تی ارتباط معناداری دارد و از ضریب همبستگی بالایی برخوردار می باشد. نتیجه گیری: این نتایج بیانگر آن هستند که آزمون طراحی شده از اعتبار بالایی برخوردار بوده و می توان از آن به عنوان یک آزمون برای ارزیابی چابکی در بدمینتون بهره برد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences
Date Deposited: 30 Jun 2019 06:08
Last Modified: 30 Jun 2019 06:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8274

Actions (login required)

View Item View Item