بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات بستر رودخانه شهر چای

اشرک, آسیه and پیر خراطی, حسین and اسدزاده, فرخ بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات بستر رودخانه شهر چای. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات بستر رودخانه شهر چای)
nec97_UMA2018P8T8_FullPaperSubmission.pdf

Download (732kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

رسوبات نقش مهمی در اکوسیستم های آبی ایفا می کنند. رسوبات به عنوان منبع و مخزن آلاینده ها محسوب می شوند. بسیاری از فعالیت های بیولوژیکی در رابطه با آب و رسوب می انجامد. مقدار آلاینده و عناصر غذایی مورد نیاز جانداران تحت تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات می باشد. بنابرین حفظ کیفیت آب و اکوسیستم های آبزی رودخانه ها بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات امری ضروری می باشد. در این پژوهش به بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات بستر رودخانه شهر چای در شهرستان ارومیه می پردازیم. برای این منظور بیست و یک نمونه رسوب بستر رودخانه در فصل خشک از عمق (0-5) سانتی جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه ها در دمای آزمایشگاه خشک و از الک 2 میلی متری عبور داده شدند.ویزگی های فیزیکی و شیمیایی آن ها تعیین شد و از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی به منظور گروه بندی رسوبات و تعیین موثرترین ویژگی آن ها استفاده شد. مقدار میانگین شن 51.78 درصد و دامنه تغییرات مقادیر از 18.33 تا 85.83 بوده است. مقدار میانگین رس 22.15 درصد و دامنه تغییرات از 14.17 تا 39.17 بوده است. مقدار میانگین سیلت 26.07 درصد و دامنه تغییرات از 0.00 تا 52.50 بوده است. مقدار میانگین pH در رسوبات بستر رودخانه 7.69 و روند تغییرات از 7.40 تا 7.89 بود. مقدار میانگین ماده آلی در بستر رودخانه 1.10 و روند تغییرات ماده آلی از 0.26 تا 2.44 بود. نتایج نشان می دهد که تخلیه فاضلاب های خانگی و فعالیت های کشاورزی سبب روند افزایشی در رودخانه شده است. بنابرین کنترل ورود آلاینده ها به درون رودخانه نیازمند برنامه مدیریتی محیط زیست می باشد. کلمات کلیدی: ماده آلی, عناصر غذایی, رسوبات ,شهر چای

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات بستر رودخانه شهر چای
Persian Abstract: رسوبات نقش مهمی در اکوسیستم های آبی ایفا می کنند. رسوبات به عنوان منبع و مخزن آلاینده ها محسوب می شوند. بسیاری از فعالیت های بیولوژیکی در رابطه با آب و رسوب می انجامد. مقدار آلاینده و عناصر غذایی مورد نیاز جانداران تحت تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات می باشد. بنابرین حفظ کیفیت آب و اکوسیستم های آبزی رودخانه ها بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات امری ضروری می باشد. در این پژوهش به بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات بستر رودخانه شهر چای در شهرستان ارومیه می پردازیم. برای این منظور بیست و یک نمونه رسوب بستر رودخانه در فصل خشک از عمق (0-5) سانتی جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه ها در دمای آزمایشگاه خشک و از الک 2 میلی متری عبور داده شدند.ویزگی های فیزیکی و شیمیایی آن ها تعیین شد و از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی به منظور گروه بندی رسوبات و تعیین موثرترین ویژگی آن ها استفاده شد. مقدار میانگین شن 51.78 درصد و دامنه تغییرات مقادیر از 18.33 تا 85.83 بوده است. مقدار میانگین رس 22.15 درصد و دامنه تغییرات از 14.17 تا 39.17 بوده است. مقدار میانگین سیلت 26.07 درصد و دامنه تغییرات از 0.00 تا 52.50 بوده است. مقدار میانگین pH در رسوبات بستر رودخانه 7.69 و روند تغییرات از 7.40 تا 7.89 بود. مقدار میانگین ماده آلی در بستر رودخانه 1.10 و روند تغییرات ماده آلی از 0.26 تا 2.44 بود. نتایج نشان می دهد که تخلیه فاضلاب های خانگی و فعالیت های کشاورزی سبب روند افزایشی در رودخانه شده است. بنابرین کنترل ورود آلاینده ها به درون رودخانه نیازمند برنامه مدیریتی محیط زیست می باشد. کلمات کلیدی: ماده آلی, عناصر غذایی, رسوبات ,شهر چای
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 17 Oct 2018 15:37
Last Modified: 17 Oct 2018 15:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/843

Actions (login required)

View Item View Item