بررسی تطبیقی نظریه پلانتینگا و ابن سینا در باب روش توجیه گزاره های الهیاتی

عسکرزاده مزرعه, دکتر اکرم and علم الهدی, دکتر سید علی (2018) بررسی تطبیقی نظریه پلانتینگا و ابن سینا در باب روش توجیه گزاره های الهیاتی. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
ابن سینا و پلانتینگا نهایی نهایی.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: بررسی تطبیقی نظریه پلانتینگا و ابن سینا در باب روش توجیه گزاره های الهیاتی
Persian Abstract: در سال های اخیر، معرفت شناسان معاصر غربی، نظام های جدیدی را برای معرفت سازی ارائه داده اند که در مقایسه با دستگاه های معرفت شناسی سنّتی، بدیع به نظر می رسد و ایشان نیز داعیه نوآوری دارند. از طرف دیگر، مؤلفه های معرفی شده در نظریه های معرفت شناسی فضیلت محور معاصر، مانند نظریه کارکرد صحیح پلانتینگا، شباهت زیادی به عناصر مؤثر در معرفت سازی دارد که از سوی فلاسفه قدیم مسلمان مانند ابن سینا و ملاصدرا مطرح شده است. علّت این قرابت توجه هر دو دسته نظریه ها به ویژگی های فاعل شناسا، فرایند و بستر مولّد باور است. از مقایسه تطبیقی نظریه کارکرد صحیح پلانتینگا با نظریه معرفت شناختی ابن سینا، سه وجه مشترک در معرفت شناسی عام و چهار وجه مشترک در معرفت شناسی دینی ایشان به دست می آید. پلانتینگا و ابن سینا در نظریه معرفت شناسی عام خویش به سه مؤلفه اساسی؛ خدادادی بودن قوای معرفتی، درست کارکردن قوای معرفتی و تکامل قوا و شخصیت فاعل شناسا دست می یابند و آنها را به معرفت شناسی دینی خویش سرایت می دهند و چهار مؤلفۀ خاص را برای تولید باورهای دینی معرفی می نمایند. این مؤلفه ها عبارتند از: قوۀ مولد باور دینی، فرایند حصول باور دینی، بستر مناسب شکل گیری باور دینی و تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی فاعل شناسا در شکل گیری باور دینی. ایشان بر روی هم در هفت مؤلفۀ مؤثر در ساز و کار تولید باور دینی، اشتراک نظر دارند. اما در تبیین نحوۀ تأثیر هر یک از این هفت مؤلفه در تولید باورهای دینی اختلاف نظر دارند که وجوه افتراق نظریه ایشان را باز می نماید. ضمن اینکه در هر دو دستگاه معرفت شناختی ابن سینا و پلانتینگا، میان نظریه معرفت شناسی عام و معرفت شناسی دینی ایشان، ناسازگاری های مهم و آشکاری وجود دارد که نقاط ضعف نظریه ایشان را مشخص می کند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Religions & Political Sciences
Faculty of Literature & Humanities > Department of Religions & Political Sciences
Date Deposited: 30 Jun 2019 10:04
Last Modified: 30 Jun 2019 10:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8434

Actions (login required)

View Item View Item