Identification of the factors affecting the occurrence of a conflict, Case Study: Ardebil City Prisoners

رحمتی, دکتر منصور and یزدانی, دکترمحمدحسن and پاشازاده, اصغر and هاشمی, جواد (2018) Identification of the factors affecting the occurrence of a conflict, Case Study: Ardebil City Prisoners. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
طرح نهایی درگیری.pdf

Download (2MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع درگیری (ضرب و جرح)، نمونه موردی: زندانیان شهر اردبیل
Persian Abstract: جرم درگیری یکی از با سابقه¬ترين جرايم بشري است كه امنيت مالي و جاني افراد و جامعه را برهم مي¬زند و از اهميت فوق العادهاي برخوردار است. از همین رو تحقیق علل و زمینه¬های رخداد درگیری امری ضروری است. بی تردید فهم مهمترین علل رگیری از منظر خود مجرمان به عنوان پیش¬نیاز ارائه راهکارهای علمی و کاربردی جهت پیشگیری از این مسأله اجتماعی مذموم و مشکل¬ساز، ضروری خواهد بود که با شناسایی این عوامل می¬توان به مدیریت خردمندانه مساله درگیری پرداخته و آن را تحت کنترل خود درآورد. لذا هدف اصلي اين پژوهش شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرم درگیری از منظر مجرمان شهر اردبیل است. جامعه‌ی آماری تحقیق مجرمان زندانی که بر اثر درگیری دوران محکومیت خود را در زندان اردبیل سپری می-کنند، می‌باشند که حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تمام شماری 111 نفر بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون های آماری در قالب نرم افزار SPSS (خی دو، کرامز، t تک نمونه ای، t مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) برای آزمون فرضیات تحقیق، از مدل حداقل مجذورات جزئی در قالب نرم افزار Warp-PLS برای شناسایی مهمترین عوامل و از Arc/ GIS برای نمایش گرافیکی توزیع محل سکونت و محل وقوع درگیری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جوانی، کم سوادی، بیکاری، فقر و نداری، مسائل خانوادگی، سابقه قبلی و داشتن اعتیاد در بروز درگیری اثرگذارند. درگیری ها اکثراً در طول روز و ایام گرم سال و در بافت های حاشیه ای و فرسوده رخ داده است. نتیجه اینکه عوامل فردی، اجتماعی- اقتصادی و محیطی گوناگونی همچون: پایگاه اقتصادی- اجتماعی، برچسب زنی، اختلافات خانوادگی، محرومیت نسبی، خواستگاه مکانی- خانوادگی، کنترل اجتماعی، تعاملات، آنومی اجتماعی، ویژگی های ژنتیکی، تعصبات قومیتی و هوش فرهنگی در بروز درگیری تاثیرگذارند. نهایتا اینکه نتایج تحقیق با اکثر نظریه های مطرح شده در تحقیق همسو بوده و آنها را مورد حمایت خود قرار می دهد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Date Deposited: 30 Jun 2019 09:48
Last Modified: 30 Jun 2019 09:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8491

Actions (login required)

View Item View Item