بررسی نقش بازاریابی رسانه¬های اجتماعی بر اعتماد آفرینی و وفادارسازی مشتریان تاسیسات گردشگری استان اردبیل

واثقی, علیرضا and نجار قابل, یحیی and رخشانی, جاوید بررسی نقش بازاریابی رسانه¬های اجتماعی بر اعتماد آفرینی و وفادارسازی مشتریان تاسیسات گردشگری استان اردبیل. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
واثقی.pdf

Download (741kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی نقش بازاریابی رسانه¬های اجتماعی بر اعتماد آفرینی و وفادارسازی مشتریان تاسیسات گردشگری استان اردبیل
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش بازاریابی رسانه¬های اجتماعی بر اعتماد آفرینی و وفادارسازی مشتریان تاسیسات گردشگری استان اردبیل می¬باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشند. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه مشتریان تاسیسات گردشگری استان اردبیل تشکیل می¬دهد که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی خوشه ای بود. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. آزمونهای روایی و پایایی این پرسشنامه ها انجام گرفته¬اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون ساده و چندگانه انجام گرفته است و نتایج تحقیق حاکی از آن است.که ابعاد بازاریابی رسانه¬های اجتماعی (سرگرمی، تعامل و مدگرایی) بر اعتمادآفرینی و وفادارسازی مشتریان تاسیسات گردشگری استان اردبیل تأثیر مثبت معناداری دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 05:08
Last Modified: 19 Aug 2019 05:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8523

Actions (login required)

View Item View Item