تاثیر ترکیب تیماری مختلف بر خصوصیات زراعی گیاه مرتعی دارویی بابونه Matricaria recutita

اوچی اردبیلی, مهران and فرخی, جواد and تهامی, سید کریم (2018) تاثیر ترکیب تیماری مختلف بر خصوصیات زراعی گیاه مرتعی دارویی بابونه Matricaria recutita. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (تاثیر ترکیب تیماری مختلف بر خصوصیات زراعی گیاه مرتعی دارویی بابونه Matricaria recutita)
P243.pdf

Download (279kB)

Abstract

بررسی و تعیین بهترین ترکیب تیماری بر خصوصیات زراعی گياه دارويي بابونه، آزمايشي¬ مزرعه¬¬¬اي در سال 1396-1397 در اردبیل به صورت فاکتوريل، در قالب طرح بلوک¬هاي کامل تصادفي اجرا گرديد. از سه تراکم 50، 80 و 110 بوته در متر مربع و سطوح کودي 100 % کود شيميايي به عنوان شاهد، 50 % کود شيميايي + کود بيولوژيک نيتروکسين ، 25 % کود شيميايي + کود زیستی نيتروکسين استفاده شد. برهمکنش تيمارهاي تراکم و کود بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و کارآیی مصرف آب معني¬دار بود و در صفت شاخص برداشت اثرات ساده معني¬دار شد. بيشترين کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه در تراکم 110 بوته در متر مربع توأم با مصرف 50 % کود شيميايي + کود زيستی به دست آمد و کمترين مقدار کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه در تراکم 50 بوته در متر مربع به همراه مصرف 25 % کود شيميايي + زیستی حاصل شد. کلمات کليدي: بابونه،ترکیب تیماری،تراکم بوته، نیتروکسین

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر ترکیب تیماری مختلف بر خصوصیات زراعی گیاه مرتعی دارویی بابونه Matricaria recutita
Persian Abstract: بررسی و تعیین بهترین ترکیب تیماری بر خصوصیات زراعی گياه دارويي بابونه، آزمايشي¬ مزرعه¬¬¬اي در سال 1396-1397 در اردبیل به صورت فاکتوريل، در قالب طرح بلوک¬هاي کامل تصادفي اجرا گرديد. از سه تراکم 50، 80 و 110 بوته در متر مربع و سطوح کودي 100 % کود شيميايي به عنوان شاهد، 50 % کود شيميايي + کود بيولوژيک نيتروکسين ، 25 % کود شيميايي + کود زیستی نيتروکسين استفاده شد. برهمکنش تيمارهاي تراکم و کود بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و کارآیی مصرف آب معني¬دار بود و در صفت شاخص برداشت اثرات ساده معني¬دار شد. بيشترين کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه در تراکم 110 بوته در متر مربع توأم با مصرف 50 % کود شيميايي + کود زيستی به دست آمد و کمترين مقدار کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه در تراکم 50 بوته در متر مربع به همراه مصرف 25 % کود شيميايي + زیستی حاصل شد. کلمات کليدي: بابونه،ترکیب تیماری،تراکم بوته، نیتروکسین
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 17 Oct 2018 15:43
Last Modified: 17 Oct 2018 15:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/853

Actions (login required)

View Item View Item