بررسی تاثیر نوآوری و خلاقیت رهبری بر مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملت شهر اردبیل)

سیف الهی, ناصر and کرامتی, ژیلا and باشکوه, محمد بررسی تاثیر نوآوری و خلاقیت رهبری بر مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملت شهر اردبیل). In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

This is the latest version of this item.

[img] Text
کرامتی.pdf

Download (181kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی تاثیر نوآوری و خلاقیت رهبری بر مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملت شهر اردبیل)
Persian Abstract: خلاقیت یعنی به کار گیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید ،نوآوری یعنی شناسایی و استفاده از فرصت های جدید جهت ایجاد محصولات، خدمات یا فعالیت های کاری جدید. مزیت رقابتی نیز عبارت است از توانایی شرکت در خلق ارزش براي مشتریان و حفظ قسمتی از آن به شکل سود به دست می-آید. سازمان ها به منظور دستیابی به موفقیت هاي پایدار و دستیابی به مزیت رقابتی نیازمند نوآوری و خلاقیت سازمانی می باشند. هدف از این تحقیق بررسي تأثیر نوآوری و خلاقیت رهبری بر مزیت رقابتی بانک ملت استان اردبیل می‌باشد. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و همبستگی است. ابزار جمع اوری داده¬های تحقیق پرسشنامه است. گفتني است كه جامعه آماری اين تحقيق، کارکنان شعب 13 گانه بانک ملت می باشند که تعداد آن¬ها300 نفر می باشند و از طریق فرمول کوکران، نمونه آماری170 نفر براورد شده است. سپس از طریق نمونه گیری تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع شده است. در تجزيه و تحليل داده ها از روش معادله رگرسیون از طریق نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان داد خلاقیت و نوآوری رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 05:49
Last Modified: 19 Aug 2019 05:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8554

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item