بررسی الزامات موثر در طراحی مراکز تندرستی و سلامت در جهت ارتقاء صنعت گردشگری سلامت در شهر اردبیل

قربانی, سالمه and وزیری, وحید and نقی زاده باقی, عباس بررسی الزامات موثر در طراحی مراکز تندرستی و سلامت در جهت ارتقاء صنعت گردشگری سلامت در شهر اردبیل. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
قربانی1.pdf

Download (986kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی الزامات موثر در طراحی مراکز تندرستی و سلامت در جهت ارتقاء صنعت گردشگری سلامت در شهر اردبیل
Persian Abstract: فضاي معماري به عنوان محيطي که بسياري از پيام ها از جمله غم، شادي، هيجان و... را به استفاده کنندگان خود ارائه مي دهد مي تواند به عنوان عامل مهمی براي افزايش سلامت افراد استفاده گردد. توجه الزامات طراحی مراکز تندرستی و سلامت و نیز اهمیت نیازهای افراد در جهت فرآهم آوردن امکانات مناسب و آسان برای گردشگران یکی از اصولی ترین مؤلفه هایی است که صنعت گردشگری سلامت را ارتقاء می دهد و موجب سلامت جامعه می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات موثر در طراحی مراکز تندرستی و سلامت در راستای ارتقاء صنعت گردشگری سلامت در شهر اردبیل، می باشد. رعایت این الزامات، باعث خواهد شد تا حسي از آرامش و شادي برای افراد فراهم آید. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی است که جهت انجام آن 12 نفر از متخصصان مرتبط با رشته های تندرستی و سلامت، تربیت بدنی، بهداشت، جغرافیا و معماری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ها یادداشت برداری شدند و توسط نرم افزار مکس کیودا(MAXQDA) نسخه 10 تجزیه و تحلیل گردید. مصاحبه شوندگان شامل 4 زن و 8 مرد در بازه سنی 35 تا 60 سال بودند. داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده طی سه مرحله کدگذاری باز (اولیه)، محوری و گزینشی (انتخابی)شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، الزامات طراحی شامل 22 مؤلفه می باشد که مهم ترین بحث در این مقوله، توجه به مسیرهای پیاده روی است. بنابراين توجه ویژه به رعایت الزامات در جهت سلامت فکري و جسمي و ... افراد و طراحي هوشمندانه در جهت ارتقاء کیفیت فضا مي توان به موفقيت بيشتر مرکز تندرستی و سلامت کمک نمود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 05:57
Last Modified: 19 Aug 2019 05:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8560

Actions (login required)

View Item View Item