کاوشی نو در تحلیل و ارزیابی اثر گردشگری بر تولید: مقایسه دوران بلندمدت وکوتاه مدت

فرهنگ, امیرعلی and شهبازی, ساناز کاوشی نو در تحلیل و ارزیابی اثر گردشگری بر تولید: مقایسه دوران بلندمدت وکوتاه مدت. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
فرهنگ.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: کاوشی نو در تحلیل و ارزیابی اثر گردشگری بر تولید: مقایسه دوران بلندمدت وکوتاه مدت
Persian Abstract: صنعتگردشگریبزرگترينصنعتخدماتیجهانازنظردرآمدزايیشناختهشدهاست. رشداينصنعت،هموارهآثارزيستمحیطی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسیواقتصادیزيادیرابهدنبال داشته است. صنعت گردشگری با قرار دادن منبع درآمد ارزی مناسب و قابل ملاحظه¬ای در اختیار یک کشور، به عنوان یکی از صنایع مهم و پردرآمد نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی از طریق ارزهای خارجی، افزایش اشتغال، تحریک اقتصاد محلی و ... ایفا می¬کند. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل و ارزیابی اثر گردشگری بر تولید در بلندمدت و کوتاه¬مدت در ایران در بازۀ زمانی 1396- 1366 با استفاده از روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه¬های گسترده می¬باشد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در بلندمدت و کوتاه¬مدت تولیدناخالص داخلی با سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و تعداد گردشگران ورودی به ایران رابطۀ مثبت و معنی¬داری وجود دارد. هم¬چنین تولید ناخالص داخلیبا تورم و نرخ ارز رابطه¬ی منفی دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 06:00
Last Modified: 19 Aug 2019 06:00
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8564

Actions (login required)

View Item View Item