امکان سنجی صنعت گردشگری در شهر نورآباد ممسنی بر اساس مدل تحلیلی SWOT

شهریاری, محمدرضا امکان سنجی صنعت گردشگری در شهر نورآباد ممسنی بر اساس مدل تحلیلی SWOT. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
شهریاری.pdf

Download (737kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: امکان سنجی صنعت گردشگری در شهر نورآباد ممسنی بر اساس مدل تحلیلی SWOT
Persian Abstract: ویژگیهايساختارگردشگريهرمکانبهنوبۀخودمتأثر ازاهمیت،اعتبار،ماهیت،تنوعنقشمذهبی،فرهنگی،تفریحی،تجاريوبهطورکلیجاذبههايمکانیآن است. با این حال نکتهاي که باید در نظر داشت شناسایی استعدادها، پتانسیلها و ظرفیتهاي مکانهاي گردشگري است تا با سرمایه گذاري بهینه بتوان در جهت توسعه هرچه بیشتر این مناطق گام برداشت. لذا هدف اصلی این پزوهش، بررسی سنجشقابلیت ها و پتانسیلهاي گردشگري به منظور توسعه این صنعت در شهرنور آباد، با توجه به موقعیت مناسب آن میباشد. بدین منظور ،فهرستی از نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصتها و تهدیدها تهیه و با تنظیم عوامل راهبردی، ماتریسswot از آن استخراج و نتیجه های حاصل از آن، به عنوان خط مشیهاي راهگشا در جهت تقویت زیرساختها و پتانسیلهاي گردشگري شهر نور آباد ارائه شده است. یافتههاي پژوهش نشان میدهد که با نگاهی سیستمی به نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهاي موجود میتوان نتیجه گرفت که شهر از جاذبههاي توریستی فراوانی برخوردار است و داراي قابلیتهاي محیطی بسیاري است. لیکن شهر از انطباق پذیري لازم با محیط برخوردار نیست و باید با اتخاذ راهبردهایی در صدد از بین بردن تهدیدها جهت تبدیل به فرصت برآمد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 07:04
Last Modified: 19 Aug 2019 07:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8596

Actions (login required)

View Item View Item