بررسی نقش جغرافیای گردشگری درتوسعه اقتصادی استان اردبیل

نوری, داور and افشاری, رقیه and صائب نیا, سمیه بررسی نقش جغرافیای گردشگری درتوسعه اقتصادی استان اردبیل. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
داور نوری.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی نقش جغرافیای گردشگری درتوسعه اقتصادی استان اردبیل
Persian Abstract: جغرافیای گردشگری یکی از علومی است که کمک شایانی به صنعت گردشگری می‌کندو این صنعت آثار اقتصادی گسترده‌ای دارد.ازاین‌روهدف اصلی تحقیق بررسینقش جغرافیای گردشگری در توسعه اقتصادی در استان اردبیلمی‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلیمی‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق كليهکارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگری استان اردبیل است که تعداد آن‌ها بر اساس جدول مورگان 148 نفر به دست آمد.بر این اساس روش نمونه‌گیری هدفمند (نمونه در دسترس) برای توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان و صاحب نظران سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگری توزیع و به‌صورتتکمیل‌شده جمع‌آوری گرديد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارspss20 استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهدکه بین جغرافیای گردشگری و ایجاد و افزایش اشتغال در استان اردبیلتأثیر معنادار وجود دارد و همچنین بین جغرافیای گردشگری و ارتقاء سطح درآمد مردم استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد و نهایتا رابطه معنادار بین جغرافیای گردشگری و ارتقاء شاخص های زندگی مردم استان اردبیل تایید شد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 07:45
Last Modified: 19 Aug 2019 07:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8616

Actions (login required)

View Item View Item