اثرات گردشگری بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه جامعه محلی مورد مطالعه: روستای بیله درق- شهرستان سرعین

دشتی, امیرحسام and باختر, سهیلا and علیپور, ابراهیم اثرات گردشگری بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه جامعه محلی مورد مطالعه: روستای بیله درق- شهرستان سرعین. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
دشتي.pdf

Download (500kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: اثرات گردشگری بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه جامعه محلی مورد مطالعه: روستای بیله درق- شهرستان سرعین
Persian Abstract: تأمین معیشت پایدار روستائیان به عنوان رویکرد غالب برنامه‌ریزی‌های روستایی مطرح است که عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار است. در این راستا بهره‌گیری از توان‌ها و قابلیت‌های منطقه در راستای توسعه گردشگری می‌تواند معیشت پایدار را در مناطق روستایی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه جامعه روستایی از اثرات گردشگری بر معیشت پایدار انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، روستای هدف گردشگری بیله درق شهرستان سرعین با جمعیت 497 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 216 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی سیستماتیک در سطح روستا توزیع گردید. برای بررسی موضوع مورد مطالعه از 50 گویه در قالب 5 شاخص اصلی معیشت پایدار استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین گردشگری و معیشت پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، به گونه‌ای که گردشگری توانسته است بر ابعاد مختلف معیشت پایدار تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر نتایج آزمون t تک نمونه‌ای نشان داد گه کردشگری بیشترین تأثیر را بر بعد انسانی معیشت داشته است.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 25 Sep 2019 07:15
Last Modified: 25 Sep 2019 07:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8617

Actions (login required)

View Item View Item