احداث پارکینگ های عمومی در بازارهای سنتی و توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: بازار تجریش تهران)

موحدفرد, محمدرضا and خوشکام, مانا and فروغی, امیر احداث پارکینگ های عمومی در بازارهای سنتی و توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: بازار تجریش تهران). In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

WarningThere is a more recent version of this item available.
[img] Text
خوشکام.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: احداث پارکینگ های عمومی در بازارهای سنتی و توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک دلفی (مورد مطالعه: بازار تجریش تهران)
Persian Abstract: همانطور که میدانیم امروزه مشکل اساسی در کلانشهر ها نبود مکانهای مناسب در جهت رفاه حال گردشگران و جامعه محلی میباشد. تحقیق حاضر با هدف انتخاب مکان احداث پارکینگ های عمومی در مناطق شهری جهت توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک دلفی در بازار تجریش به عنوان مطالعه موردی صورت گرفته است. ازنظردسته‌بندیتحقيقاتبر اساس ماهیت و روش نیز،یکتحقیق توصیفی-تحلیلیبوده و در بین انواع روش هاي تحقيق توصيفي در زمره مطالعه موردي قرار می¬گیرد. لذا معیارهای قابل اندازه گیری در مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در حاشیه بازارهای سنتی همچون فاصله از مراکز جاذب سفر، کارکرد، دیرش بار، تجمع، حجم پارکینگ، توقف، موقعیت فضای و کاربری‌های مناسب احداث پارکینگ و...، بخشی از عواملی است که میتواند بر احداث فضاهای مناسب شهری تاثیرگذار باشد. جامعهآماری تحقیق برای پرسشنامه تعداد10 نفر از خبرگان شهرداری منطقه 1 تهران حوزه مورد مطالعه را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آن‌ها پخش شد. بر اساس نتایج حاصل معیار " حجمپارکینگ " باوزننرمالشده 0.143 دراولویتاول،معیار "کارکردپارکینگ" باوزننرمالشده 0.1429 دراولویتدوم،معیار " تجمعپارکینگ" باوزننرمالشده 0.1429 دراولویتسوم و سایر شاخص ها رتبه های دیگر را داشته اند. همچنین بر اساس تکنيک ديمتل، معيار کارکرد پارکینگ دارای بيشترين تاثيرگذاري، توقف در پارکینگ بیشترین تاثيرپذيري، حجم پارکینگ بيشترين تعامل می باشد. در اين مدل معیار کارکرد پارکینگ و بار پارکینگ متغیر علی و تجمع پارکینگ، حجم پارکینگ، توقف در پارکینگ، موقعیت پارکینگ و فضای پارکینگ معلول هستند. در نهایت بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت بهترین گزینه "لوکیشن 1" می باشد، گزینه "لوکیشن 2" در جایگاه دوم و گزینه "لوکیشن 3" در جایگاه آخر قرار دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 07:48
Last Modified: 19 Aug 2019 07:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8618

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item