فرصت های هیدروپولیتیکی توسعه گردشگری استاناردبیلبا رویکرد سازماندهی فضای سیاسی جدید و عدالت فضایی (الحاق آستارا به اردبیل)

خدائی, بهرامعلی and اجلی, ابوالفضل and خدائی, محمدمهدی فرصت های هیدروپولیتیکی توسعه گردشگری استاناردبیلبا رویکرد سازماندهی فضای سیاسی جدید و عدالت فضایی (الحاق آستارا به اردبیل). In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

This is the latest version of this item.

[img] Text
خدایی.pdf

Download (433kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: فرصت های هیدروپولیتیکی توسعه گردشگری استاناردبیلبا رویکرد سازماندهی فضای سیاسی جدید و عدالت فضایی (الحاق آستارا به اردبیل)
Persian Abstract: نظام تقسیمات کشوری، از مهم ترین مسائلی است که یک کشور در حال رشد، باید برای انجام برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. با استفاده از ابزار کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید و سپس با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته شده؛ آیا الحاق آستارا به استان اردبیل سبب توسعه ژئوپلیتیکی این منطقه می گردد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که استان اردبیل برحسب سنجش عدالت فضایی بر اساس تحقیقات و طیف پنجگانه، کمتر از میانگین ملی است و از سوی دیگرآب محدودی دارد و جهت مکان یابی شهرک های سکونتی و صنعتی با مشکل اساسی روبرو است و تخریب جنگل ها، مراتع و آلودگی محیط زیست را سبب می گردد. با توجه به شواهد موجود در صورت تقسیمات کشوری جدید و الحاق شهرستان آستارا به اردبیل، می توان به بهبود و توسعه ژئوپلیتیکی این منطقه امید داشت.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 19 Aug 2019 07:53
Last Modified: 19 Aug 2019 07:53
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8619

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item