شناسایی و اولویت بندی تاثیر مؤلفه های معرفی و امنیت بر کیفیت بانکداری اینترنتی در بین مشتریان مؤسسه اعتباری کوثر

گرجامی, رضا and زارعی, قاسم شناسایی و اولویت بندی تاثیر مؤلفه های معرفی و امنیت بر کیفیت بانکداری اینترنتی در بین مشتریان مؤسسه اعتباری کوثر. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
جامی.pdf

Download (742kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: شناسایی و اولویت بندی تاثیر مؤلفه های معرفی و امنیت بر کیفیت بانکداری اینترنتی در بین مشتریان مؤسسه اعتباری کوثر
Persian Abstract: افزایش مشتری در بانکداری الکترونیک تنها از طریق جذابیت اینترنت حاصل نمی¬شود بلکه به همراه آن تنوع و کیفیت خدماتی است که هر بانک در سیستم الکترونیک خود ارائه می¬نماید. هدف از تحقیق حاضر مطالعه شناسایی و اولویت بندی تاثیر مؤلفه-های معرفی و امنیت بر کیفیت بانکداری اینترنتی در بین مشتریان مؤسسه اعتباری کوثر می¬باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشند. جامعه¬آماری در مرحله اول اساتید نخبگان و مدیران بانکی و در مرحله دوم مشتریان بانکداری اینترنتی مؤسسه اعتباری کوثر می¬باشد. روش نمونه¬گیری آماری در مرحله اول نمونه¬گیری غیر تصادفی سهمیه¬ای بود یعنی افرادی که بیشترین اطلاع را از موضوع تحقیق داشته باشند انتخاب شده است و تعداد نمونه ها تا اشباع نظری می باشد یعنی تا جایی که با افزایش مصاحبه¬ها مطلب جدیدی حاصل نشود. در مرحله دوم نمونه¬گیری تصادفی بود و حداقل حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران 384 نفر می¬باشد. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. آزمون¬های روایی و پایایی این پرسشنامه¬ها انجام گرفته¬اند. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و برای اولویت بندی با روش AHP انجام گرفته است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه¬های معرفی و امنیت بر کیفیت بانکداری اینترنتی در بین مشتریان مؤسسه اعتباری کوثر تأثیر معنی¬داری دارد و همچنین براساس مقادير حاصل بيشترين اهميت براي مؤلفه امنیت به عنوان مهمترين مؤلفه¬های موثر بر کیفیت بانکداری اینترنتی قائل است
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:33
Last Modified: 24 Aug 2019 06:33
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8638

Actions (login required)

View Item View Item