بررسی عوامل عدم جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری شهر اردبیل

ایمانی, بهرام and طرفدار حقیقت, آیسان بررسی عوامل عدم جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری شهر اردبیل. In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
ایمانی.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی عوامل عدم جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری شهر اردبیل
Persian Abstract: صنعت گردشگری یکی از صنایع روبه رشد در کشورهای درحال‌توسعه است که تأثیر اقتصادی بالقوه وبالفعل آن بر اقتصاد کشورها ازجمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و اشتغال مشهود است. شهر اردبیل به دلیل ویژگی¬های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و نیز قدمت دیرینه¬ای که دارد پتانسیل بیشتری برای داشتن صنعت توریسم قوی می¬باشد. ولی بنابه دلایلی این امر می¬توان گفت محقق نشده است. اهداف پژوهش حاضر بررسی علل عدم جذب سرمایه¬گذار در بخش گردشگری می¬باشد. در این راستا ۷شاخص و ۳۰زیر شاخص برای بررسی علل عدم جذب سرمایه¬گذار در بخش گردشگری در نظر گرفته شد. براساس این شاخص¬ها ۵۰ پرسشنامه در قالب پرسشنامه متخصصین تهیه و به دليل تخصصي بودن موضوع، از جامعه آماري خبرگان و کارشناسان که در سازمان¬ها و دانش¬آموختگان مرتبط برای پاسخ¬گویی به پرسشنامه انتخاب‌شده و توزیع گردید. مقدار آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بالاتر از ۷۰/۰ قرار دارد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده¬هاي گردآوری‌شده از این پرسشنامه¬ها از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید و سطح خطاي 5 درصد براي آزمون فرضیه‌ها در نظر گرفته شد. براي تعيين همگوني اطلاعات تجربي با توزیع¬هاي آماري منتخب از آزمون کولموگروف- اسميرنوف(KS) استفاده شد. براي فرضیه¬های با توزیع نرمال از آزمون ميانگينTتک نمونه‌ای استفاده‌شده است. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که برای محقق شدن جذب سرمایه¬گذاری مناسب و درخور پتانسیل شهر اردبیل شاخص¬های شفافیت¬های مالی، حمایت دولت، شاخص اجتماعی و منابع انسانی بیشتر موردتوجه مسئولین امر قرار گیرد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:38
Last Modified: 24 Aug 2019 06:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8656

Actions (login required)

View Item View Item