بررسی پیامدهای اجتماعی، محیطی توسعهسکونتگاه‌های گردشگری در روستاهای گردشگرپذیر (نمونه موردی روستای حیران آستارا)

ابراهیمیان, مهرداد and حاتمی خانقاهی, توحید and جهانزمین, یوسف بررسی پیامدهای اجتماعی، محیطی توسعهسکونتگاه‌های گردشگری در روستاهای گردشگرپذیر (نمونه موردی روستای حیران آستارا). In: 1st International Conference on Tourism, July 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

This is the latest version of this item.

[img] Text
ابراهیمیان2.pdf

Download (779kB)

Abstract

ازجمله الگوهای گردشگری در نواحی روستایی، گردشگری خانه‌های دوم است.توسعه‌یخانه‌های دوم همانند دیگر انواع گردشگری دارای آثار مختلف اجتماعی، زیست‌محیطی درجامعه‌ی میزبان است که کنترل آثار ناشی از آن موضوعی حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی توسعه سکونتگاه‌های گردشگری در روستای حیران آستارا از دیدگاه دو جامعه‌یگردشگر است. روش انجام پژوهش نیز به‌صورت کیفی و توصیفی و مراجعه حضوری و مصاحبه عمیق در خصوص هرکدام از عوامل اجتماعی، زیست‌محیطیتوسعه‌یسکونتگاه‌های گردشگری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در رابطه باهر یک از فاکتورهایاجتماعی و زیست‌محیطی، تفاوت‌ها و توافقات دیدگاه گردشگران، جامعه محلی در موارد مختلف وجود دارد که توجه به آن‌هامی‌تواند در برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثرفعالیت‌های گردشگری در راستای دستیابی به گردشگری پایدار روستایی ضروری باشد.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی پیامدهای اجتماعی، محیطی توسعهسکونتگاه‌های گردشگری در روستاهای گردشگرپذیر (نمونه موردی روستای حیران آستارا)
Persian Abstract: ازجمله الگوهای گردشگری در نواحی روستایی، گردشگری خانه‌های دوم است.توسعه‌یخانه‌های دوم همانند دیگر انواع گردشگری دارای آثار مختلف اجتماعی، زیست‌محیطی درجامعه‌ی میزبان است که کنترل آثار ناشی از آن موضوعی حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی توسعه سکونتگاه‌های گردشگری در روستای حیران آستارا از دیدگاه دو جامعه‌یگردشگر است. روش انجام پژوهش نیز به‌صورت کیفی و توصیفی و مراجعه حضوری و مصاحبه عمیق در خصوص هرکدام از عوامل اجتماعی، زیست‌محیطیتوسعه‌یسکونتگاه‌های گردشگری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در رابطه باهر یک از فاکتورهایاجتماعی و زیست‌محیطی، تفاوت‌ها و توافقات دیدگاه گردشگران، جامعه محلی در موارد مختلف وجود دارد که توجه به آن‌هامی‌تواند در برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثرفعالیت‌های گردشگری در راستای دستیابی به گردشگری پایدار روستایی ضروری باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Divisions: Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Subjects > Conferences > 1st International Conference on Tourism, July 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 07:21
Last Modified: 24 Aug 2019 07:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8670

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item