پراکنش و شدت پدیده¬های فرسایشی در حوزه عمرآباد ارومیه

احمدی, رعنا and نظرنژاد, حبیب and نجفي, سعید (2018) پراکنش و شدت پدیده¬های فرسایشی در حوزه عمرآباد ارومیه. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (پراکنش و شدت پدیده¬های فرسایشی در حوزه عمرآباد ارومیه)
P258.pdf

Download (531kB)

Abstract

فرسایش خاک به ویژه فرسایش آبی یکی از مسائل مهم و اصلی تخریب منابع زیست محیطی و از بزرگترین و مهمترین مشکلات کشورهای جهان به¬خصوص ایران می¬باشد. مشکلات و عوارض ناشی از فرسایش در حوزه¬های آبخیز، از عمده¬ترین مشکلات و مسائلی است که به طور همه جانبه تعادل اکولوژیک حوزه¬های آبخیز را تحت تأثیر قرار داده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی پراکنش و شدت پدیده¬های فرسایشی منطقه با توجه به رخساره¬های ژئومورفولوژی می¬باشد. ابتدا نقشه¬های مختلف مانند سنگ¬شناسی، شیب، کاربری اراضی و رخساره¬های ژئومورفولوژی منطقه تهیه و با هم ادغام گردید تا نقشه واحدهای کاری به دست آید. سپس با قرار دادن واحدهای کاری اقدام به بررسی پراکنش و شدت پدیده-های فرسایشی منطقه گردید. طبق نتایج بدست آمده منطقه مورد مطالعه از نظر ژئوموفولوژی به هفت واحد كوهستان، تپه‌ ماهور، فلات و تراس فوقاني، دشت دامنه¬اي، دشت رسوبي رودخانه¬اي، واريزه بادبزني شکل سنگريزه¬دار و اراضي متفرقه قابل تفکیک است و در مجموع 12رخساره ژئومورفولوژی مشخص گردید. طبق نتایج حاصل از روش نقشه سیمای فرسایش بیشترین و کمترین پراکنش فرسایشی در حوزه آبخیز عمرآباد به ترتیب مربوط به رخساره¬ CS32 R22 Rb21 با وضعیت فرسایشی متوسط و با مساحتی بالغ بر 25/2648 هکتار و رخساره¬ BS22 R21 Rb22 با وضعیت فرسایشی کم و با مساحتی بالغ بر 87/58 هکتار می¬شود که ناشی از میزان حساسیت سازندهای زمین¬شناسی و نوع کاربری اراضی منطقه است. واژگان کلیدی: ژئومورفولوژی، شدت فرسایش، فرسایش آبی، عمرآباد.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: پراکنش و شدت پدیده¬های فرسایشی در حوزه عمرآباد ارومیه
Persian Abstract: فرسایش خاک به ویژه فرسایش آبی یکی از مسائل مهم و اصلی تخریب منابع زیست محیطی و از بزرگترین و مهمترین مشکلات کشورهای جهان به¬خصوص ایران می¬باشد. مشکلات و عوارض ناشی از فرسایش در حوزه¬های آبخیز، از عمده¬ترین مشکلات و مسائلی است که به طور همه جانبه تعادل اکولوژیک حوزه¬های آبخیز را تحت تأثیر قرار داده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی پراکنش و شدت پدیده¬های فرسایشی منطقه با توجه به رخساره¬های ژئومورفولوژی می¬باشد. ابتدا نقشه¬های مختلف مانند سنگ¬شناسی، شیب، کاربری اراضی و رخساره¬های ژئومورفولوژی منطقه تهیه و با هم ادغام گردید تا نقشه واحدهای کاری به دست آید. سپس با قرار دادن واحدهای کاری اقدام به بررسی پراکنش و شدت پدیده-های فرسایشی منطقه گردید. طبق نتایج بدست آمده منطقه مورد مطالعه از نظر ژئوموفولوژی به هفت واحد كوهستان، تپه‌ ماهور، فلات و تراس فوقاني، دشت دامنه¬اي، دشت رسوبي رودخانه¬اي، واريزه بادبزني شکل سنگريزه¬دار و اراضي متفرقه قابل تفکیک است و در مجموع 12رخساره ژئومورفولوژی مشخص گردید. طبق نتایج حاصل از روش نقشه سیمای فرسایش بیشترین و کمترین پراکنش فرسایشی در حوزه آبخیز عمرآباد به ترتیب مربوط به رخساره¬ CS32 R22 Rb21 با وضعیت فرسایشی متوسط و با مساحتی بالغ بر 25/2648 هکتار و رخساره¬ BS22 R21 Rb22 با وضعیت فرسایشی کم و با مساحتی بالغ بر 87/58 هکتار می¬شود که ناشی از میزان حساسیت سازندهای زمین¬شناسی و نوع کاربری اراضی منطقه است. واژگان کلیدی: ژئومورفولوژی، شدت فرسایش، فرسایش آبی، عمرآباد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 17 Oct 2018 15:52
Last Modified: 17 Oct 2018 15:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/873

Actions (login required)

View Item View Item