بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان در سرریز جانبی لبه¬تیز مرکب (مستطیلی-مستطیلی)

عباس زاده آقاباقر, حامد and صفرزاده گندشمین, اکبر (2018) بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان در سرریز جانبی لبه¬تیز مرکب (مستطیلی-مستطیلی). In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان در سرریز جانبی لبه¬تیز مرکب (مستطیلی-مستطیلی))
P283.pdf

Download (554kB)

Abstract

سرریزهای جانبی لبه¬تیز معمولی از نظر دقت اندازه¬گیری دبی جریان، دارای محدودیت بوده و به همین دلیل اخیرا سرریزهای لبه¬تیز با مقطع مرکب مورد استفاده قرار گرفته¬اند. سرریزها بطور عمده باید دارای 2 خصوصیات زیر باشند: 1-اندازه¬گیری دقیق دبی جریان عبوری برای آبگیری مناسب از کانال 2-توانایی آن در خروج میزان قابل توجهی از جریان در مکان¬هایی که به عنوان سازه حفاظتی بکار می¬روند. در حالیکه سرریز جانبی ساده این 2 قابلیت را بطور همزمان ندارد. بنابراین سرریزهای مرکب جانبی، برای اندازه¬گیری دقیق جریان در محدوده وسیعی از دبی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار FLOW3D جریان عبوری از روی سرریز جانبی مرکب لبه¬تیز مستطیلی- مستطیلی بصورت هیدرودینامیکی بررسی شده و توزیع سه بعدی سرعت روی تاج و در مجاورت سرریز جانبی با بهره¬گیری از مدل آشفتگی (RNG)و روش(VOF) شبیه¬سازی شده است. براي صحت¬سنجی مدل عددی، از داده¬هاي آزمایشگاهی باقري و همکاران (2013) استفاده شده است. در ادامه برای ارائه نتایج، به تشریح سه¬بعدی دبی و خطوط جریان عبوری از روی سرریز جانبی در شرایط جریان زیر بحرانی پرداخته شده است. تحلیل با استفاده از خطوط جریان نشان داد که دبی موضعی در راستای تاج سرریز پایین¬دست کانال رو به افزایش است. واژگان كليدي: سرریزهای جانبی، عملکرد هیدرولیکی، اندازه¬گیری دبی، سیلاب، FLOW 3D

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان در سرریز جانبی لبه¬تیز مرکب (مستطیلی-مستطیلی)
Persian Abstract: سرریزهای جانبی لبه¬تیز معمولی از نظر دقت اندازه¬گیری دبی جریان، دارای محدودیت بوده و به همین دلیل اخیرا سرریزهای لبه¬تیز با مقطع مرکب مورد استفاده قرار گرفته¬اند. سرریزها بطور عمده باید دارای 2 خصوصیات زیر باشند: 1-اندازه¬گیری دقیق دبی جریان عبوری برای آبگیری مناسب از کانال 2-توانایی آن در خروج میزان قابل توجهی از جریان در مکان¬هایی که به عنوان سازه حفاظتی بکار می¬روند. در حالیکه سرریز جانبی ساده این 2 قابلیت را بطور همزمان ندارد. بنابراین سرریزهای مرکب جانبی، برای اندازه¬گیری دقیق جریان در محدوده وسیعی از دبی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار FLOW3D جریان عبوری از روی سرریز جانبی مرکب لبه¬تیز مستطیلی- مستطیلی بصورت هیدرودینامیکی بررسی شده و توزیع سه بعدی سرعت روی تاج و در مجاورت سرریز جانبی با بهره¬گیری از مدل آشفتگی (RNG)و روش(VOF) شبیه¬سازی شده است. براي صحت¬سنجی مدل عددی، از داده¬هاي آزمایشگاهی باقري و همکاران (2013) استفاده شده است. در ادامه برای ارائه نتایج، به تشریح سه¬بعدی دبی و خطوط جریان عبوری از روی سرریز جانبی در شرایط جریان زیر بحرانی پرداخته شده است. تحلیل با استفاده از خطوط جریان نشان داد که دبی موضعی در راستای تاج سرریز پایین¬دست کانال رو به افزایش است. واژگان كليدي: سرریزهای جانبی، عملکرد هیدرولیکی، اندازه¬گیری دبی، سیلاب، FLOW 3D
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 17 Oct 2018 16:05
Last Modified: 17 Oct 2018 16:05
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/882

Actions (login required)

View Item View Item