بررسی تغییرات رواناب در واحدهای‌کاری حوزه‌ آبخیزگنبد در استان همدان

هاشمی ‌آریان, زهرا and وفا‌خواه, مهدی and صادقی, سید حمید‌رضا and آدمی, مصطفی (2018) بررسی تغییرات رواناب در واحدهای‌کاری حوزه‌ آبخیزگنبد در استان همدان. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (بررسی تغییرات رواناب در واحدهای‌کاری حوزه‌ آبخیزگنبد در استان همدان)
nec97_UMA2018P75T4_FullPaperSubmission.pdf

Download (487kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

معمولاً تصور تولیدِ یکنواخت رواناب در یک منطقه موجب اعمال مدیریتی یکسان برای مهار آن در کل منطقه می‌شود که این به‌‌نوبه خود افزایش هزینه‌ها را به‌دنبال دارد. بنابراین بررسی تغییرات زمانی و مکانی رواناب و عوامل موثر بر آن برای ارائه راه‌کارهای مناسب برای کاهش رواناب و برنامه‌‌ریزی درست اهمیت به‌سزایی دارد حال آن که این مهم کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این پژوهش تغییرات رواناب تحت تاثیر فصل بارش فروردین و اردیبهشت در حوزه‌های شاهد و نمونه گنبد استان همدان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور واحدهای کاری در منظقه تعیین و شروع به برداشت رواناب با شبیه ساز باران در شدت 50 میلی‌متر در ساعت و با تداوم 30 دقیقه گردید. در طول مدت اعمال بارش، مقادیر رواناب به‌صورت شش مرتبه در هر پنج دقیقه یک بار پس از شروع تا خاتمه‌ی آن اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل‌های آماری که با استفاده از تحلیل آنالیز واریانس انجام شد نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین واحد‌های‌کاری مختلف از نظر مقدار رواناب در سطح اطمینان 5 درصد وجود دارد. اختلاف تولید رواناب در واحدهای‌کاری مورد مطالعه با استفاده از آزمون t برای ماه‌های فروردین (003/0p=) و اردیبهشت (000/0p=) معنی‌دار ارزیابی شد. واژگان کلیدی: رواناب سطحی، شبیه‌ساز باران، شدت بارندگی، مدیریت حوزه آبخیز، واحد‌کاری

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تغییرات رواناب در واحدهای‌کاری حوزه‌ آبخیزگنبد در استان همدان
Persian Abstract: معمولاً تصور تولیدِ یکنواخت رواناب در یک منطقه موجب اعمال مدیریتی یکسان برای مهار آن در کل منطقه می‌شود که این به‌‌نوبه خود افزایش هزینه‌ها را به‌دنبال دارد. بنابراین بررسی تغییرات زمانی و مکانی رواناب و عوامل موثر بر آن برای ارائه راه‌کارهای مناسب برای کاهش رواناب و برنامه‌‌ریزی درست اهمیت به‌سزایی دارد حال آن که این مهم کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این پژوهش تغییرات رواناب تحت تاثیر فصل بارش فروردین و اردیبهشت در حوزه‌های شاهد و نمونه گنبد استان همدان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور واحدهای کاری در منظقه تعیین و شروع به برداشت رواناب با شبیه ساز باران در شدت 50 میلی‌متر در ساعت و با تداوم 30 دقیقه گردید. در طول مدت اعمال بارش، مقادیر رواناب به‌صورت شش مرتبه در هر پنج دقیقه یک بار پس از شروع تا خاتمه‌ی آن اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل‌های آماری که با استفاده از تحلیل آنالیز واریانس انجام شد نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین واحد‌های‌کاری مختلف از نظر مقدار رواناب در سطح اطمینان 5 درصد وجود دارد. اختلاف تولید رواناب در واحدهای‌کاری مورد مطالعه با استفاده از آزمون t برای ماه‌های فروردین (003/0p=) و اردیبهشت (000/0p=) معنی‌دار ارزیابی شد. واژگان کلیدی: رواناب سطحی، شبیه‌ساز باران، شدت بارندگی، مدیریت حوزه آبخیز، واحد‌کاری
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 17 Oct 2018 17:21
Last Modified: 17 Oct 2018 17:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/936

Actions (login required)

View Item View Item