اثرسطوح مختلف عصاره‌ و سرکه مالت بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی

تیموری پارچین, روح اله and شکوری, میرداریوش and محب الدینی, حسین and هدایت ایوریق, نعمت اثرسطوح مختلف عصاره‌ و سرکه مالت بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
C-00334-AC.pdf

Download (337kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: اثرسطوح مختلف عصاره‌ و سرکه مالت بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی
Persian Abstract: این آزمایش با هدف بررسی اثر افزودن عصاره و سرکه مالت به جیره غذایی بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 308، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار به 25 گروه 8 قطعه‌ای با میانگین وزن مشابه اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد، 4/0 درصد عصاره مالت، 8/0 درصد عصاره مالت، 3/0 درصد سرکه مالت و 6/0 درصد سرکه مالت بودند. توزین خوراک مصرفی و وزن بدن جوجه‌ها در پایان دوره‌های آغازین، رشد و پایانی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در دوره آغازین (10-1روزگی)، هر دو سطح سرکه و سطح 8/0 درصد عصاره مالت موجب افزایش مصرف خوراک و فقط سطح 3/0 درصد سرکه موجب بهبود افزایش وزن جوجه‌ها شد (50/0 p<). طی دوره‌های رشد، پایانی و کل دوره هیچ یک از صفات مربوط به عملکرد رشد جوجه‌ها تحت تاثیر معنی‌دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. مطابق نتایج، اثر مثبت بر مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه‌ها فقط طی دوره آغازین و در اثر مصرف 3/0 درصد سرکه مالت مشاهده شد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 22 Aug 2019 08:27
Last Modified: 22 Aug 2019 08:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9474

Actions (login required)

View Item View Item