اثر سطوح مختلف سرکه و عصاره‌ مالت بر سیستم ایمنی همورال و برخی از خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

تیموری پارچین, روح اله and شکوری, میرداریوش and محب الدینی, حسین and هدایت ایوریق, نعمت اثر سطوح مختلف سرکه و عصاره‌ مالت بر سیستم ایمنی همورال و برخی از خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
C-00334-AB.pdf

Download (456kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: اثر سطوح مختلف سرکه و عصاره‌ مالت بر سیستم ایمنی همورال و برخی از خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
Persian Abstract: به منظور ارزیابی اثر افزودن سرکه وعصاره مالت به جیره غذایی بر سیستم ایمنی همورال و برخی از خصوصیات لاشه جوجه-های گوشتی، 200 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 308، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار به 25 گروه 8 قطعه¬ای با میانگین وزن مشابه تقسیم شدند. تیمارهای غذایی شامل شاهد (بدون افزودنی)، 4/0 درصد عصاره مالت، 8/0 درصد عصاره مالت، 3/0 درصد سرکه مالت 6/0 درصد سرکه مالت بودند. تزریق گلبول قرمز گوسفندی در روز 30 پرورش و توزین اندام‌ها به دنبال کشتار در روز 42 صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف سرکه و عصاره مالت بر سیستم ایمنی همورال جوجه‌ها تاثیر معنی داری نداشت. در بررسی اجزاء لاشه در پایان دوره آزمایش نیز هیچ کدام از خصوصیات لاشه شامل وزن لاشه¬ی شکم خالی(بدون احشاء خوراکی و غیر خوراکی) وزن نسبی ران، سینه و چربی محوطه شکمی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نتایج پزوهش حاضر نشان داد که افزودن سرکه و عصاره مالت به جیره غذایی جوجه‌های گوشتی در سطوح مورد مطالعه بر سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشی تاثیری ندارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 22 Aug 2019 08:28
Last Modified: 22 Aug 2019 08:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9475

Actions (login required)

View Item View Item