اثر اسید هیومیک بر جذب عناصر غذایی در گیاه سورگوم تحت تنش خشکی

حکیم زاده اردکانی, محمدعلی and خدامی, فاطمه and سودایی زاده, حمید and اسفندیاری, مطهره اثر اسید هیومیک بر جذب عناصر غذایی در گیاه سورگوم تحت تنش خشکی. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
C-00300-AD.pdf

Download (497kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: اثر اسید هیومیک بر جذب عناصر غذایی در گیاه سورگوم تحت تنش خشکی
Persian Abstract: تنش رطوبتی یکی از مهم¬ترین و رایج¬ترین تنش¬های محیطی است که تولیدات کشاورزی را با محدودیت روبرو می¬سازد و راندمان تولید را در مناطقی که با این پدیده مواجه هستند به شدت کاهش می¬دهد. به منظور بررسی اثرات کم آبیاری وکاربرد خاکی اسید هیومیک بر جذب عنصر غذایی پتاسیم در گیاه سورگوم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش خشکی در چهار سطح 25، 50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و مصرف اسیدهیومیک در چهار سطح (0، 10، 20 و 40 میلی¬گرم در کیلوگرم) طی سه مرحله استفاده گردید.استفاده از اسیدهیومیک پس از 6 برگی شدن گیاهان به فاصله پانزده روز در سه مرحله تکرار گردید. نتایج تجزيه واريانس نشان داد كه اثرمتقابل تنش خشکی و کاربرد اسیدهیومیک در جذب عنصر غذایی در سطح یک درصد در گیاه سورگوم معنی¬دار بود.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 22 Aug 2019 08:31
Last Modified: 22 Aug 2019 08:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9483

Actions (login required)

View Item View Item