کشت گیاه گازانیا به عنوان روشی موثر بر پالایش و اصلاح خاک های سطحی شور- سدیمی

حسینی, الهه and سعادت, سعید (2018) کشت گیاه گازانیا به عنوان روشی موثر بر پالایش و اصلاح خاک های سطحی شور- سدیمی. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (کشت گیاه گازانیا به عنوان روشی موثر بر پالایش و اصلاح خاک های سطحی شور- سدیمی)
necP93T12.pdf

Download (590kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

شوری آب و خاک یکی از فاکتور ها محدود کننده تولیدات کشاورزی است. اصلاح خاكهاي تحت تأثیر نمک با وسعت جهانی 831 میلیون هکتار، اقدامی موثر در کارایی زمین های کشاورزی است. کشت گونه هایی از گیاهان مقاوم و جاذب شوري میتواند سبب افزایش حلالیت کلسیت و آزاد شدن کلسیم در محلول خاك و در نتیجه اصلاح خاك گردد. این تحقیق به صورت بلوك كامل تصادفي در 3 تکرار و در خاکی با بافت متوسط لومی با مشخصات PH=7.62 , EC=5.02 ds/m انجام شد. در این تحقیق به منظور گیاه پالایی و جذب نمک از خاک, تیمار ها با آب شور که از چاه مصرفی با EC برابر با 9750 ds/m که در منطقه ی کشت گیاهان میباشد ابیاری شد. و سه تیمار گیاهی شامل گياه شب بو، علف شور و گازانيا و يك تيمار شاهد بدون گياه بود. هر یک در سه تکرار درمزرعه ایی با شرایط کنترل شده اعمال شد.. گازانیا در خاکهای سطحی بسیار موفق عمل کرده است . بالاترین میزان نمک یعنی دو عنصر سدیم و کلر را درخاک های سطحی در خود جمع کرده است و این دقیقا با نتایج آزمون خاک که در مورد این تیمار پایین ترین حد را داشت سازگار است. نتایج این تحقیق میتواند به نحـوي ارجحیت کشت گیـاه گازانیا را براي اصلاح خاكـهای سطحی شور-سدیمی نشان دهد. کلمات کلیدی: خاک شور- سدیمی، گازانیا، نسبت جذب سدیم، آب شور، اصلاح خاک

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: کشت گیاه گازانیا به عنوان روشی موثر بر پالایش و اصلاح خاک های سطحی شور- سدیمی
Persian Abstract: شوری آب و خاک یکی از فاکتور ها محدود کننده تولیدات کشاورزی است. اصلاح خاكهاي تحت تأثیر نمک با وسعت جهانی 831 میلیون هکتار، اقدامی موثر در کارایی زمین های کشاورزی است. کشت گونه هایی از گیاهان مقاوم و جاذب شوري میتواند سبب افزایش حلالیت کلسیت و آزاد شدن کلسیم در محلول خاك و در نتیجه اصلاح خاك گردد. این تحقیق به صورت بلوك كامل تصادفي در 3 تکرار و در خاکی با بافت متوسط لومی با مشخصات PH=7.62 , EC=5.02 ds/m انجام شد. در این تحقیق به منظور گیاه پالایی و جذب نمک از خاک, تیمار ها با آب شور که از چاه مصرفی با EC برابر با 9750 ds/m که در منطقه ی کشت گیاهان میباشد ابیاری شد. و سه تیمار گیاهی شامل گياه شب بو، علف شور و گازانيا و يك تيمار شاهد بدون گياه بود. هر یک در سه تکرار درمزرعه ایی با شرایط کنترل شده اعمال شد.. گازانیا در خاکهای سطحی بسیار موفق عمل کرده است . بالاترین میزان نمک یعنی دو عنصر سدیم و کلر را درخاک های سطحی در خود جمع کرده است و این دقیقا با نتایج آزمون خاک که در مورد این تیمار پایین ترین حد را داشت سازگار است. نتایج این تحقیق میتواند به نحـوي ارجحیت کشت گیـاه گازانیا را براي اصلاح خاكـهای سطحی شور-سدیمی نشان دهد. کلمات کلیدی: خاک شور- سدیمی، گازانیا، نسبت جذب سدیم، آب شور، اصلاح خاک
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 17 Oct 2018 17:14
Last Modified: 17 Oct 2018 17:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/956

Actions (login required)

View Item View Item