تاثیر گیاهان پوششی بر عملکرد میوه باغات آلو

طیبی, فریده and بازوبندی, محمد and علیمرادی, لیلا تاثیر گیاهان پوششی بر عملکرد میوه باغات آلو. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
I-00156-AB.pdf

Download (536kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تاثیر گیاهان پوششی بر عملکرد میوه باغات آلو
Persian Abstract: به‌منظور بررسی اثرگیاهان پوششی و چگونگی مدیریت آن‌ها درافزایش عملکرد میوه باغات آلو و همچنین کنترل علفهای هرز، تحقیقی به‌صورت فاکتوریل با دو فاکتور اجرا گردید. فاکتور اول شامل نحوه کنترل گیاه پوششی در4 سطح شامل قطع گیاه پوششی در مرحله گلدهی درختان، اختلاط گیاه پوششی با خاک در مرحله گلدهی درختان، وجین کامل علف های هرز و عدم وجین علف های هرز (شاهد) بود. فاکتور دوم نیز شامل چهار گیاه پوششی شامل جو، چاودار، شبدر ایرانی و کلزا بود. طرح مورد نظر بلوک های کامل تصادفی بود که در 3 تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که تیمار اختلاط گیاهان پوششی با خاک در مقایسه با شیوه مدیریتی قطع گیاهان پوششی در مرحله گلدهی درختان در صفات جلوگیری از رویش مجدد علف های هرز و افزایش متوسط وزن میوه آلو برتری داشت و به نظر میرسد که همین امر باعث برتری این تیمار از نظر تأثیر بر روی عملکرد میوه درختان آلو نسبت به تیمار قطع گیاهان پوششی در مرحله گلدهی درختان گردید. درمجموع استفاده از شیوه مدیریتی اختلاط گیاهان پوششی با خاک در مرحله گلدهی درختان و استفاده از گیاه جو به‌عنوان گیاه پوششی جهت افزایش عملکرد میوه آلو و کنترل علف های هرز باغات آلو توصیه میگردد. اثر متقابل مدیریت گیاهان پوششی و نوع گیاهان پوششی بر روی عملکرد میوه آلو معنی¬دار شد. بدین‌صورت که بیشترین عملکرد میوه آلو به میزان 3/11 تن در هکتار در گیاه پوششی جو و در تیمار وجین کامل علف¬های هرز مشاهده گردید.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 07:13
Last Modified: 24 Aug 2019 07:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9593

Actions (login required)

View Item View Item