بررسی روش های پایش زیست محیطی پدیده گرد و غبار

بمانیخرانق, اکرم and دهقان منشادی, زهرا (2018) بررسی روش های پایش زیست محیطی پدیده گرد و غبار. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (بررسی روش های پایش زیست محیطی پدیده گرد و غبار)
wms97_UMA2018P78T12_FullPaperSubmission.pdf

Download (357kB)

Abstract

Dust influences life on the planet in many ways. Annually, 2000 tons of dust are released, of which 75% is deposited on the soil and 25% on the ocean. This process affects biochemical cycles. Dust phenomenon is effective in many ways on human health: crashes, dust-related diseases, the transfer of substances that cause allergic diseases and various types of diseases, and follow the growing trend of desertification in Korea The earth's dust storms have also increased, and the need for study has also increased. In recent years, dust studies and the study of their origin have been one of the main axis of the Earth's research system. Iran has faced numerous dust storms in recent years, due to its location in the dust belt zone that began in the western coast of North Africa and continues to cross the Middle East and Central and South Asia to China. It says that dust storms usually occur in dry and semi-arid areas with an annual rainfall of less than 100-200 mm, and the annual rainfall in many parts of the country is less than the amount mentioned. The study attempts to give an overview of the effects and methods that are used to monitor dusts should be addressed and solutions presented. Key words: monitoring, dust, environmental

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی روش های پایش زیست محیطی پدیده گرد و غبار
Persian Abstract: گرد و غبار حیات روی کره زمین را از جهات مختلفی متاثر می کند. سالانه 2000 تن گرد و غبار گسیل می‌شود که 75% آن روی خاک و 25% آن روی اقیانوس ته نشین می شود این فرآیند روی چرخه های بیوشیمیایی اثر می گذارد. پدیده گرد و غبار از چندین جهت روی سلامتی انسان موثر است: تصادفات، بیماری های ناشی از گرد و غبار، انتقال موادی که موجب بیماری های حساسیتی و انواع مختلفی از بیماری های دیگر می شود و به دنبال روند رو به رشد بیابان زایی در کره زمین طوفان های گرد و غبار نیز افزایش یافته اند و به همین ترتیب لزوم مطالعه آن نیز افزایش یافته است. در سال های اخیر مطالعات گرد و غبار و بررسی منشا آنها یکی از محورهای اصلی تحقیقات سیستم کره زمین بوده است. ایران در سال های اخیر با گرد و غبارهای متعددی رو به رو شده است دلیل آن قرار گرفتن در پهنه کمربند گرد و غبار است که از کرانه غربی آفریقای شمالی شروع شده و با عبور از خاورمیانه و آسیای مرکزی و جنوبی تا چین ادامه دارد تحقیقات نشان می دهد که طوفان های گرد و غباری معمولا در مناطقی خشک و نیمه خشک با بارش سالانه کمتر از 100_200 میلی متر اتفاق می افتد و بارش سالانه بسیاری از مناطق کشور کمتر از مقدار ذکر شده است در این بررسی سعی شده است بصورت اجمالی به اثرات و روش هایی که برای پایش گردوغبار استفاده می شود، پرداخته شود و راهکارهایی ارائه گردد. واژگان کلیدی: پایش، گردو غبار، زیست محیطی
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 18 Oct 2018 10:30
Last Modified: 18 Oct 2018 10:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/979

Actions (login required)

View Item View Item