بررسی تاثیر سطوح مختلف کربن فعال در جیره بر آزاد سازی و کاهش غلظت فلزات سنگین سرب، مس و کادمیم فیل ماهی

صمدایی, صدف and بحر کاظمی, معصومه بررسی تاثیر سطوح مختلف کربن فعال در جیره بر آزاد سازی و کاهش غلظت فلزات سنگین سرب، مس و کادمیم فیل ماهی. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
C-00223-AC.pdf

Download (625kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی تاثیر سطوح مختلف کربن فعال در جیره بر آزاد سازی و کاهش غلظت فلزات سنگین سرب، مس و کادمیم فیل ماهی
Persian Abstract: این پژوهش به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف کربن فعال موجود در جیره فیل ماهی بر میزان رسوب فلزات سنگین (سرب، مس و کادمیوم) انجام شد. تعداد 150 عدد فیل ماهی با میانگین وزن 270 گرم به مدت 60 روز با غذای حاوی 5، 10، 15 و 20 گرم کربن فعال در کیلوگرم غذا تغذیه شدند، همچنین گروه شاهد تنها با غذای پایه تغذیه شد وهیچ کربن فعالی را دریافت نکرد. در پایان 60 روز، ماهیان یک هفته چالش با فلزات سنگین را گذراندند که شامل نیترات سرب، کلرید کادمیم و سولفات مس هر یک به میزان 1 میلی گرم در لیتر بود. نتایج نمونه برداری اولیه نشان داد که از نظر میزان تجمع فلزات سنگین کادمیم، مس و سرب، کمترین میزان در تیمارهای 15 و 20 گرم و بیشترین میزان با تفاوت معنی دار در گروه شاهد اندازه گیری شد(p<0/05). از نظر میزان کیلیت دهندگی فلزات مس، کادمیم و سرب غلظت 20 گرم بهترین نتایج را حاصل کرد و اینکه از نظر میزان تجمع فلزات سنگین تفاوت بین تیمار 15 و 20 بخصوص در مورد کادمیم و سرب معنی دار نبود. افزودن مقدار 20 گرم در کیلوگرم غذا یا 2 درصد کربن فعال به جیره فیل ماهی توصیه می‌شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 08:11
Last Modified: 24 Aug 2019 08:11
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9856

Actions (login required)

View Item View Item