بررسی تاثیر سطوح مختلف کربن فعال بر تغذیه، بازده رشد، متغیر‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی خون فیل ماهی

صمدایی, صدف and بحر کاظمی, معصومه بررسی تاثیر سطوح مختلف کربن فعال بر تغذیه، بازده رشد، متغیر‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی خون فیل ماهی. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
C-00223-AB.pdf

Download (436kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: بررسی تاثیر سطوح مختلف کربن فعال بر تغذیه، بازده رشد، متغیر‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی خون فیل ماهی
Persian Abstract: این پژوهش به منظور تعیین اثرات سطوح مختلف کربن فعال بر بازده رشد و تغذیه، خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی خون در بین فیل ماهی انجام شد. تعداد 150 عدد فیل ماهی با میانگین وزن 270 گرم به مدت 60 روز با غذای حاوی 5، 10، 15 و 20 گرم کربن فعال در کیلوگرم غذا تغذیه شدند، همچنین گروه شاهد تنها با غذای پایه تغذیه شد وهیچ کربن فعالی را دریافت نکرد. پارامترهای مورد اندازه گیری نیز شامل پارامترهای مربوط به بازده رشد و تغذیه مانند درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، نسبت کارایی پروتئین و درصد تلفات، پارامترهای بیوشیمیایی خون شامل میزان کلسترول، تری گلیسیرید، فعالیت آنزیم‌های AST ,ALT، پروتئین کل، کراتینین، اسید اوریک، گلوکز وآلبومین و پارامترهای لاشه شامل درصد رطوبت، خاکستر، چربی و پروتئین بود. نتایج نمونه برداری اولیه نشان داد که بیشترین درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت، نسبت کارایی پروتئین و کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار 15 گرم کربن فعال بدست آمد که با سایر تیمارها به خصوص شاهد دارای تفاوت معنی دار بود (p<0/05). همچنین در طول دوره تحقیق، هیچ تلفاتی در تیمارهای تحت بررسی مشاهده نشد. با در نظر گرفتن نتایج رشد و تغذیه ای بهتر در تیمار 15 گرم، افزودن مقدار 15 گرم در کیلوگرم غذا یا 5/1 درصد کربن فعال به جیره فیل ماهی توصیه می‌شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 08:13
Last Modified: 24 Aug 2019 08:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9857

Actions (login required)

View Item View Item