تأثیر تنش خشکی بر باززایی و رفتارهای مورفولوژیکی گل سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) در شرایط درون شیشه ای

احدی راد, رضوان and چمنی, اسماعیل and پور بیرامی هیر, یونس and ترابی گیگلو, موسی and ملکی لجایر, حسن تأثیر تنش خشکی بر باززایی و رفتارهای مورفولوژیکی گل سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) در شرایط درون شیشه ای. In: 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture, August 2019, Ardabil, Iran.

[img] Text
C-00221-AB-2.pdf

Download (442kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: تأثیر تنش خشکی بر باززایی و رفتارهای مورفولوژیکی گل سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) در شرایط درون شیشه ای
Persian Abstract: آزمایشی به منظور باززایی و بررسی رفتارهای مورفولوژیکی فلس سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) در شرایط تنش خشکی حاصل از پلی¬اتیلن¬گلیکول (PEG) در شرایط درون¬شیشه¬ای انجام گرفت. بدین منظور فلسهای سوخک درون¬شیشه¬ای به مدت دو ماه در محیط¬کشت پایه MS حاوی غلظتهای مختلف پلی¬اتیلن¬گلیکول (0، 5، 10، 20، 40 گرم در لیتر) و بدون تنظیم-کننده های رشدی تیمار گردید. بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که افزایش تنش خشکی بطور معنی¬داری شاخص درصد وزن¬خشک به وزن¬تر ریزنمونه¬ها را افزایش داده طوری که بیشترین درصد نسبت وزن¬خشک به وزن¬تر (06/20 درصد) در بیشترین غلظت پلی¬اتیلن¬گلیکول (40 گرم در لیتر) بدست آمد. همچنین افزایش معنی¬داری در طول ریشه¬ها در سطح 5 درصد مشاهده گردید در کمترین سطح تنش خشکی (5 گرم در لیتر)، گیاهچه¬ها دارای طول ریشه بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت. لازم به ذکر است که در هیچ یک از تیمارها اعم از شاهد، برگ مشاهده نگردید و همچنین تفاوت معنی¬داری از لحاظ تعداد ریشه و سوخک باززایی شده با تنش خشکی درون¬شیشه¬ای مشاهده نگردید.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019
Conferences > 1st International Conference and the 4th National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment - August 2019
Divisions: Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Subjects > Conferences > 2nd International and 6th National Iranian Congress on Organic vs. Conventional Agriculture - August 2019
Date Deposited: 24 Aug 2019 06:06
Last Modified: 24 Aug 2019 06:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9859

Actions (login required)

View Item View Item