بررسی اثر دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور

مولائی, زهرا (2018) بررسی اثر دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (بررسی اثر دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور)
wms97_UMA2018P102T12_FullPaperSubmission.pdf

Download (373kB)

Abstract

هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور می¬باشد. پژوهش به صورت یک طرح آزمایشی در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزارع شهرستان لامرد در جنوب استان فارس انجام شد. عامل های آزمایش شامل 10 رقم گندم (مهرگان، چمران2، بهرنگ، آفتاب، چمران، افلاک، افق، شبرنگ، سیروان و m-90-16)، 3 تیمار کود سولفات پتاسیم (k0 شاهد، k1 یکبار استفاده از کود پتاسیم به صورت محلول پاشی به میزان 2 در هزار و k2 دوبار استفاده از کود پتاسیم به صورت محلول پاشی به میزان 2 در هزار از منبع کودی) و 2 محیط تنش (عدم تنش شوری (0) و تنش شوری (100)) بود. پس از تجزیه‌وتحلیل داده¬ها نتایج نشان داد که بین دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور رابطه معناداری وجود دارد همچنین مصرف کودهای پتاسيم باعث بهبود رشد رويشي و افزايش عملكرد و اجراي عملكرد گندم گرديد كه در اين خصوص، مصرف سولفات پتاسيم در مناطق با تنش شوری از اهميت بيشتري برخوردار بود. محلول پاشي كود سولفات پتاسيم باعث افزايش قابل توجه عملكرد اقتصادي گندم گرديد. بنابراين، دو بار محلولپاشی سولفات پتاسيم در مرحله رشدی ساقه دهی و خوشه دهی، براي توليد حداكثر عملكرد اقتصادي گندم قابل توصيه است. واژگان كليدي: گندم، شوری، پتاسیم

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اثر دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور می¬باشد. پژوهش به صورت یک طرح آزمایشی در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزارع شهرستان لامرد در جنوب استان فارس انجام شد. عامل های آزمایش شامل 10 رقم گندم (مهرگان، چمران2، بهرنگ، آفتاب، چمران، افلاک، افق، شبرنگ، سیروان و m-90-16)، 3 تیمار کود سولفات پتاسیم (k0 شاهد، k1 یکبار استفاده از کود پتاسیم به صورت محلول پاشی به میزان 2 در هزار و k2 دوبار استفاده از کود پتاسیم به صورت محلول پاشی به میزان 2 در هزار از منبع کودی) و 2 محیط تنش (عدم تنش شوری (0) و تنش شوری (100)) بود. پس از تجزیه‌وتحلیل داده¬ها نتایج نشان داد که بین دفعات مصرف پتاسیم بر شاخص های تولید 10 رقم گندم در شرایط شور رابطه معناداری وجود دارد همچنین مصرف کودهای پتاسيم باعث بهبود رشد رويشي و افزايش عملكرد و اجراي عملكرد گندم گرديد كه در اين خصوص، مصرف سولفات پتاسيم در مناطق با تنش شوری از اهميت بيشتري برخوردار بود. محلول پاشي كود سولفات پتاسيم باعث افزايش قابل توجه عملكرد اقتصادي گندم گرديد. بنابراين، دو بار محلولپاشی سولفات پتاسيم در مرحله رشدی ساقه دهی و خوشه دهی، براي توليد حداكثر عملكرد اقتصادي گندم قابل توصيه است. واژگان كليدي: گندم، شوری، پتاسیم
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 18 Oct 2018 10:56
Last Modified: 18 Oct 2018 10:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/991

Actions (login required)

View Item View Item