معرفی گونه¬های گیاهی منطقه ماهنشان، استان زنجان

اعظمی, جابر and زارعین, محمد (2018) معرفی گونه¬های گیاهی منطقه ماهنشان، استان زنجان. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (معرفی گونه¬های گیاهی منطقه ماهنشان، استان زنجان)
wms97_UMA2018P109T12_FullPaperSubmission.pdf

Download (224kB)

Abstract

بررسي فلور هر منطقه اهميت زیادی دارد؛ زيرا فهرست گياهان، نشان دهندة توانايي¬های ژنتيکي آن منطقه است. منطقة ماهنشان در فاصله ۱۱۳ کیلومتری غرب زنجان قرار گرفته‌ است. مرتفع‌ترین قسمت این شهرستان کوه بلقیس با ارتفاع ۳۳۰۰ متر می‌باشد. در پژوهش حاضر، گونه¬های گياهي جمع¬آوری و بر اساس منابع موجود شناسايي شدند؛ سپس شکل زيستي و گونه¬های اندميک (بوم زاد) منطقه مشخص شدند. بررسي فلوريستيک منطقة ماهنشان نشان داد در اين منطقه 36 تيره گياهي وجود دارد که از اين تعداد، 6 گونه بوم¬زاد می¬باشد. تيرة Asteraceae با تعداد 28 جنس و 40 گونه بيشترين تنوع را دارد. بر اساس شکل زيستي Raunkiaer به ترتيب گونه¬های همي کريپتوفيت (38/35 درصد)، تروفيت (74/34 درصد)، کريپتوفيت (ژئوفيت) (33/12 درصد)، کامفيت (03/11 درصد) و گونه¬های فانروفيت (49/6 درصد) در منطقة ماهنشان مي¬رويند. درصد زياد گونه¬های همي کريپتوفيت نشان دهندة اقليم سرد و کوهستاني منطقه است. الگوهای پراکندگي جغرافيايي گونه¬ها براساس منابع موجود استخراج شدند. بيشترين الگوهای پراکندگي جغرافيايي گياهان (59 درصد) مربوط به گونه¬های ايراني - توراني است. کلمات کلیدی: پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، ماهنشان، اندمیک، فلور

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: معرفی گونه¬های گیاهی منطقه ماهنشان، استان زنجان
Persian Abstract: بررسي فلور هر منطقه اهميت زیادی دارد؛ زيرا فهرست گياهان، نشان دهندة توانايي¬های ژنتيکي آن منطقه است. منطقة ماهنشان در فاصله ۱۱۳ کیلومتری غرب زنجان قرار گرفته‌ است. مرتفع‌ترین قسمت این شهرستان کوه بلقیس با ارتفاع ۳۳۰۰ متر می‌باشد. در پژوهش حاضر، گونه¬های گياهي جمع¬آوری و بر اساس منابع موجود شناسايي شدند؛ سپس شکل زيستي و گونه¬های اندميک (بوم زاد) منطقه مشخص شدند. بررسي فلوريستيک منطقة ماهنشان نشان داد در اين منطقه 36 تيره گياهي وجود دارد که از اين تعداد، 6 گونه بوم¬زاد می¬باشد. تيرة Asteraceae با تعداد 28 جنس و 40 گونه بيشترين تنوع را دارد. بر اساس شکل زيستي Raunkiaer به ترتيب گونه¬های همي کريپتوفيت (38/35 درصد)، تروفيت (74/34 درصد)، کريپتوفيت (ژئوفيت) (33/12 درصد)، کامفيت (03/11 درصد) و گونه¬های فانروفيت (49/6 درصد) در منطقة ماهنشان مي¬رويند. درصد زياد گونه¬های همي کريپتوفيت نشان دهندة اقليم سرد و کوهستاني منطقه است. الگوهای پراکندگي جغرافيايي گونه¬ها براساس منابع موجود استخراج شدند. بيشترين الگوهای پراکندگي جغرافيايي گياهان (59 درصد) مربوط به گونه¬های ايراني - توراني است. کلمات کلیدی: پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، ماهنشان، اندمیک، فلور
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 18 Oct 2018 11:13
Last Modified: 18 Oct 2018 11:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/995

Actions (login required)

View Item View Item