اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر میزان اضطراب، افسردگی و انگیزه پیشرفت دانش‏ آموزان دوره متوسطه

صاحب, نادر and ابوالقاسمی, شهنام (2016) اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر میزان اضطراب، افسردگی و انگیزه پیشرفت دانش‏ آموزان دوره متوسطه. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0258.pdf

Download (764kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر میزان اضطراب، افسردگی و انگیزه پیشرفت دانش ‏آموزان دوره متوسطه
Persian Abstract: پس از ظهور جنبش روان شناسي مثبت، نظريه پردازان و محققان به جاي توجه صرف به تجارب يا ادراك هاي منفي به بررسي ساز ه هايي چون خودكنترلي، معنويت ، شادي ، خوش بيني و اميد پرداختند ( اسنايدر و كالوف، 2000). آثار مثبت اين ساز ه ها بر سلامت جسماني و رواني در تحقيقات مختلف تأييد شده است . تحقيقات انجام شده نشان داده اند كه اميد با عاطفه مثبت (اسنايدر و کالوف ، 2000) و احساس خود ارزشمندي همبستگي بالايي دارند و همچنين به طور منفي با افسردگي و اضطراب(اسنايدر و همكاران، 1997) در ارتباط است.لذا این پژوهش به بررسی تاثیر گروه درمانی با رویکرد امید درمانی بر میزان اضطراب، افسردگی و انگیزه دانش‏آموزان می پردازد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی است که روی 42 دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه شهر اردبیل انجام گرفت. نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به تصادف بطورمساوی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل(هرگروه21 نفر) جایگزین و آزمون های افسردگی بک، اضطراب کتل و انگیزه پیشرفت هرمنس به عنوان پیش آزمون از هر دو گروه گرفته شد . در مرحله بعد مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر اساس كارهاي اسنايدر (1994) و مك درموت و اسنايدر(1999) به مدت هشت جلسه نود دقیقه ای روی گروه آزمایش اجراگردید.تحلیل داده های آماری با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) به تایید فرضیه کلی پژوهش انجامید. یعنی بین میانگین کلی نمرات اضطراب ، افسردگی و انگیزه پشرفت گروه آزمایش که تحت تاثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بودند و گروه کنترل که تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفتند تفاوت معنا دار وجود دارد (P<0/003) و این تفاوت با توجه به میانگین های تعدیل شده به سود گروه آموزش دیده می باشد. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه گروه درمانی با رویکرد امید درمانی بیشترین تاثیر خود را به ترتیب روی افزایش میزان انگیزه پیشرفت، کاهش میزان افسردگی و کاهش میزان اضطراب دانش‏آموزان داشت
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:51
Last Modified: 23 Oct 2019 05:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/9999

Actions (login required)

View Item View Item