Items where Division is "Conferences > The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ک | ی
Number of items: 136.

آ

آقابیگی, نیر and عسگری, ابراهیم and مصطفی زاده, رئوف and برقی, فاطمه (2015) کاربرد منحنی تجمعی در تعیین شدت نفوذ در حوزه ‌آبخیز جعفرآباد استان گلستان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ا

ابراهیم زاده, احمد and راثی نظام, علی حیدر (2015) مديريت جامع يكپارچه منابع طبيعي با مشاركت مردم در حوزه هاي آبخيز رويكرد جديد براي صيانت از منابع طبيعي. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ابراهیم پور, زهرا and پور دربانی, راضیه (2015) نقش فناوری نرخ متغیر در کاهش اثرات مخرب محیط زیست. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

احمدی, احمد and طاطیان, محمدرضا and تمرتاش, رضا and یگانه, حسن and عصری, یونس (2015) تعیین الگوی پراکنش گونه Astragalus effusus در مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

احمدی, محمد and حجازی, سحاب (2015) بررسی ویژگیهای نانو الیاف سلولزی فرآوری شده با فرآیند مکانیکی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

احمدی, منیژه and خیراللهی, ارسطو and سعیدی, مهدی and سلطانی, مینا (2015) تاثیر مبادلات مرزی بر اقتصاد غیر رسمی روستانشینان نواحی مرزی (مطالعه موردی : نواحی مرزی شهرستان بانه). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

احمدی, منیژه and خیراللهی, ارسطو and سعیدی, مهدی and سلطانی, مینا (2015) تاثیر مبادلات مرزی بر اقتصاد غیر رسمی روستانشینان نواحی مرزی مطالعه موردی : نواحی مرزی شهرستان بانه. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

احمدی سیرت, طیبه and تمرتاش, رضا and طاطیان, محمدرضا (2015) بررسی اثر گونه تنگرس (Rhamnus pallasii) بر تغییرات مولفه¬های پوشش گیاهی در مراتع قشلاقی میانکاله مازندران). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اسدزاده شرفه, حبیب and رئوف, مجید and محمودی فرد گرمی, زهرا (2015) برآورد مناسب ترین شیوه محاسبه بارش مؤثر در دشت اردبیل. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اسدزاده شرفه, حبیب and رئوف, مجید and محمودی فرد گرمی, زهرا (2015) مقایسه روش های مختلف تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت اردبیل. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اسدی نلیوان, امید and فراهانی, حسن and شاهپری, مهدی (2015) کاربرد GIS در مدیریت سازمانی با استفاده از بانک اطلاعات مکانی (با تاکید بر کشاورزی و منابع طبیعی) (مطالعه موردی: مزارع نوین ایرانیان). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اسدی نیلوان, امید and محمدی, طاهره and سلحشور, مریم (2015) ارزيابي و اولويت‌بندي پايداري اجتماعي (درجه روستاگرايي) در مناطق روستايي. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اسفناجی, جواد and قربانی, اردوان and رازقندی, الهام and قاسمی, زهره سادات and غفاری, سحر and رئوفی موسوله, آرش (2015) بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و برخی عوامل اقلیمی بر روی گونه‌های Juniperus spp و pistacia atlantica (مطالعه موردی:شهرستان خلخال، استان اردبیل). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اصلان پناه, لیدا and جوادی, محمدرضا and هاشمی, علی اصغر (2015) تعیین مناسبترین روش تجربی برآورد SDR در حوزه آبخیز علی آباد سمنان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اصلان پناه, لیدا and جوادی, محمدرضا and هاشمی, علی اصغر (2015) تعیین مناسبترین روش تجربی برآورد SDR در حوزه آبخیز علی آباد سمنان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اطمینانی, فایقه and حقیقی, بهروز and عبدالله زاده, جعفر (2015) شناسائي مولكولي باكتري اندوفيت Serratia plymuthica با توانائي توليد تركيبات محرك رشد از درخت پسته وحشي. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

افتخار, هاجر and زینی وند, حسین and طهماسبی پور, ناصر and حقی زاده, علی and علیجانی, رضوان (2015) مروری بر کاربرد زنجیره مارکف در پیش بینی خشکسالی‌های ایران. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اقاپور, مرتضی and قنبری, علیرضا (2015) ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ‌های بومی فندق (Corylus avellana L.) جنگل فندقلوی اهر بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیکی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اقاپور, مرتضی and قنبری, علیرضا (2015) ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ‌های بومی فندق (Corylus avellana L.) جنگل فندقلوی اهر بر اساس ویژگی‌های کمی و کیفی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

امان زاده, بیت اله and ثاقب طالبی, خسرو (2015) رابطه بین زادآوری و مراحل پوسیدگی خشکه دارهای افتاده در راشستانهای اسالم. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

امان زاده, بیت اله and کنشلو, هاشم (2015) معرفی گونه برتر برای جنگل کاری پیشاهنگ در اراضی جلگه ای با خاکهای هیدرومورفی گیلان . In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

امیری, مجتبی (2015) مقایسه برخی مشخصه‌های کمی و کیفی ساختار توده و زادآوری طبیعی در تیپ‌های راش خالص و آمیخته طرح جنگلداری سری دو جنگل شوراب. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

امیری, مجتبی (2015) روش‌های مطالعه روشنه‌های تاج‌پوشش در جنگل. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

امین پور شیانی, سمانه and محمدی, محسن and خالدیان, محمدرضا and میرروشندل, اعظم السادات (2015) بررسی آلودگی رودخانه گازرودبار در استان گیلان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

امین پور شیانی, سمانه and محمدی, محسن and خالدیان, محمدرضا and میرروشندل, اعظم السادات (2015) ارزیابی کیفی آب رودخانه گازرودبار با استفاده از شاخص کیفی آب. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اکبری, رضا and لشگری, مرتضی (2015) دستگاه های بیوگاز جایگزین تولید سوخت های فسیلی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

اکبری, رضا and مصری گندشمین, ترحم (2015) نقش زنان روستائی در توسعه پایدار روستایی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ایمانی خوشخو, حسن and پناهیان, علی and معینی, سیاوش and اخلاقی, ندا (2015) تست حساسیت اثر پارامترهای مختلف سرریز پلکانی با تاج تخت بر ارزيابي تعداد پله هاي هوادهي شده در رژيم جريان آبشاري بوسيله شبكه عصبي. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ب

بابایی, بابک and رئوف, مجید and کریمی, بهمن (2015) اثر تغییر ضریب زبري، روي رقوم سطح آب در مسیرهاي مختلف کانال اصلی آبیاري پایاب سد خداآفرین. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

بابایی, بابک and رئوف, مجید and کریمی, بهمن (2015) اثر تغییرات ضریب زبری روی دبی برداشتی در مسیرهای مختلف کانال اصلی آبیاری پایاب سد خداآفرین. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

باقری, اصغر and خسروی خافتری, اقدس and عزیزی مبصر, جوانشیر (2015) عنوان بررسی وضعیت خشکسالی و اثرات اقتصادی– اجتماعی آن در شهرستان جهرم. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

بهزاد, الهام and گلی کلانپا, اسماعیل and داوودی, محمدحسین (2015) تأثیر قدرت یونی و فسفر بر کارایی حذف آرسنات توسط نانو ذرات آهن صفر (nZVI). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

بهزاد, الهام and گلی کلانپا, اسماعیل and داوودی, محمدحسین (2015) تأثیر pH بر کارایی حذف آرسنات توسط nZVI در محلول های آبی در قدرت یونی مختلف. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

بیدرنگ, محمدرضا (2015) کارایی شاخص هاي خشکسالی هواشناسی در مدیریت خشکسالی سه دهه اخیرشهرستان مشهد. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ت

تردست, زهرا and نظرنژاد, حبیب and میر یعقوب زاده, میر حسن (2015) بررسی اثرات تغییراقلیم بر مولفه‌های اقلیمی حوضه نازلوچای ارومیه. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

تقی اوند, محمد and اختصاصی, محمد رضا and حسینی, سید زین العابدین (2015) تاثیر سازندهای زمین شناسی روی کیفیت و کمیت آب¬های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت امامزاده جعفر گچساران). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ج

جوربنیان, سلمان and بردی شیخ, واحد and محمدزاده, مرجان (2015) آثار و پیامدهای تبدیل جنگل طبیعی به پارک جنگلی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ح

حاجی, خدیجه and اسمعلی عوری, اباذر and مصطفی زاده, رئوف and نظرنژاد, حبیب (2015) تهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزه‌ی آبخیز روضه‌چای ارومیه با استفاده از GIS و مدلRUSLE. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

حاجیان, فرهاد and اشکان نژند, سپیده (2015) مرور و بررسی چرخه آب در مقیاس جهانی و منطقه ای با توجه به تغییر اقلیم. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

حامی, احمد and امامی نمین, فرزین and سیاح, زهره (2015) ارتباط بین الگو های منظر سازی و ادراکاسیت در پارک‌های عمومی تبریز – ایران. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

حدادیان, محمدعلی (2015) توجه به کارکرد پس از مصرف بسته بندی کالاها در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

حقیقی, پروانه and خرمی, کیوان and بهمنش, جواد (2015) مدیریت جامع منابع آب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در دشت مشهد (با کمک نرم‌افزار WEAP). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil,Iran..

حلاج زاده, هدی and قربانی, محمدرضا (2015) تاثیر استفاده از طرح‌های مختلف آبیاری تناوبی بر رضایت‌مندی آب‌بران و پرداخت آب بها. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

خ

خاکبازپور, ارمغان and غلامی, احمد and برادران فیروز ابادی, مهدی and ملک ثابت, علی (2015) بررسی تاثیر کاربرد باکتری ریزوبیوم و تیوباسیلوس و قارچ میکوریزا بر اجزای عملکرد در لوبیا چشم بلبلی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

خاکبزپور, ارمغان and غلامی, احمد and برادران فیروزابادی, مهدی and ملک ثابت, علی (2015) مطالعه تلقیقی اثر تلقیح میکوریزا و کاربرد باکتری ریزوبیوم وتیوباسیلوس بر رشد لوبیا چشم بلبلی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil,Iran..

خرمی زاده, ازاده and جورغلامی, مقداد (2015) بررسی اثر کوبیدگی و افزایش مقاومت به نفوذ خاک بر متغیرهای رشد و زی‌توده اندام هوایی نهال گیلاس وحشی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

خرمی زاده, ازاده and جورغلامی, مقداد (2015) بررسی اثر کوبیدگی و افزایش مقاومت به نفوذ خاک بر متغیرهای رشد و زی‌توده ریشه نهال گیلاس وحشی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

د

دلقندی, مهدی (2015) تأثیر تغییر اقلیم بر میانگین دمای ماهانه 11 شهر کشور با درنظر گرفتن عدم قطعیت مدل‌های AOGCM. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

دلقندی, مهدی (2015) بررسي شاخص خشکسالي SPI شهرستان اهواز تحت شرايط تغيير اقليم. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

دلیر حسن نیا, رضا and قاسمی, مهدی (2015) اردبیل) مطالعه تغییرات زمانی شاخص پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: شهرستان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ذ

ذالوایی, زیبا and داوری, مسعود and محمدی, محمد علی (2015) مروری بر مدل‌های فرکتالی تخمین منحنی رطوبتی خاک. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ر

راستگو, سامان and بشارت, سینا (2015) ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیری های مزرعه ای در جویچه. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

رضاوردی نژاد, وحیدرضا and صمدی, امیر and احمدی, حجت and دانکو, علی (2015) بمپور) مطالعه و بررسي عوامل پايين بودن راندمان انتقال و توزيع آب در کانال‌هاي آبياری (مطالعه موردی شبکه. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ز

زاهدی, یونس (2015) کاهش آلودگی محیط‌زیست از طریق جایگزینی بسته‌بندی‌های پلاستیکی با بسته‌بندی‌های زیست‌تخریب‌پذیر. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

س

سلحشور, مریم and محمدی, طاهره and اسدی نلیوان, امید (2015) مطالعه شدت و تیپ هوازدگی و فرسایش مناطق مختلف مورفوکلیماتیک ایران با مدل پل‌تیر و تانر. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

سلملیان, معصومه and موسوی میر کلا, سید رستم and عرفانیان, مهدی and حسین زاده, امید (2015) کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طراحی شبکه جاده‌های جنگلی در مناطق کوهستانی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

سلملیان, معصومه and موسوی میر کلا, سید رستم and عرفانیان, مهدی and حسین زاده, امید (2015) کاربرد روش دلفی و تکنیک تاپسیس(TOPSIS) در تعیین و اولویت‌بندی معیارهای موثر در طراحی جاده‌های جنگلی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

سیاح, زهره and حامی, احمد (2015) بررسی ویژگی ها و کاربرهای زیست محیطی گونه کپر و روش تسریع برای جوانه زنی آن. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

سیه پوش, سمیرا and رستمی, مجید and داوری, علیرضا and موحدی, زهرا (2015) زیستی بر رنگیزه های فتوسنتزی نعناع فلفلی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

سیه پوش, سمیرا and رستمی, مجید and داوری, علیرضا and موحدی, زهرا (2015) زیستی مختلف بر میزان پرولین برگ نعناع فلفلی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ش

شرری, معراج and احمدی, محمد and غفارزاده ملاباشی, امید (2015) عوامل توليد و بهره وري سرمایه در کارخانه توليد خمير و کاغذ. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

شرری, معراج and غفارزاده, امیر and احمدی, محمد (2015) تاثير عوامل توليد بر بهره وري نيروي كار با تاکيد بر خط توليد خمير و کاغذ. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

شمس کیاسج محله, شهروز and طاهری ابکنار, کامبیز and امان زاده, بیت اله and صفری لرده, طاهره (2015) بررسی اثر پرورشی تنک کردن بر توده دست کاشت کاج تدا با استفاده از مطالعه دوایر سالیانه مطالعه موردی: سری1توتکی –سیاهکل. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

شیخ زاده, آسیه and بشری, حسین and متین خواه, سیدحمید (2015) بررسی اثر قرق مرتع بر پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ص

صادقی راد, افشین and کرمی, آزاد and ارزانی, حسین (2015) تعیین وضعیت مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر خوشخوراکی گیاهان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

صادقی راد, افشین and کرمی, آزاد and طویلی, علی (2015) تاثیر کانون‌های‌ بحران بر روی شاخص‌های بیوفیزیکی سطح خاک. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

صفری شاد, مهتاب and حبیب نژاد روشن, محمود and سلیمانی, کریم and ایلدرمی, حمیدرضا and زینی وند, حسین (2015) تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی( مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان – بهار). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

صفری شاد, مهتاب and دشتی مرویلی, مریم (2015) شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از تلفیق GIS و روش SCS CN. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

صلواتی, شیما and عواطفی همت, محمد (2015) بررسی مفاهیم آسیب پذیری و تعدیل در مقابل تغییرات اقلیمی در بخش جنگل. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ض

ضیاچهره, مقصود and توبه, احمد and حسن پناه, داود (2015) بررسی وانتخاب ارقام سیب زمینی متحمل به تنش آبیاری محدودجهت ممانعت ازکاهش عملکرد غده از محدوده اقتصادی براساس شاخص های تحمّل و حساسیت به کم آبی درشرایط مزرعه. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ط

طالبیان, الهام and سروی مغانلو, کوروش and ایمانی, احمد (2015) بررسی اثرات سوء سم زیرالنون بر اندامهای مختلف با تأکید بر اندام تولید مثلی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ع

عاصمی اوماسلان سفلی, کبری and سلطانی طولارود, علی اشرف and قویدل, اکبر and شرری, معراج and علیزاده, مهناز (2015) بررسی تاثیر بیوچار بر زیست پالایی فنانترن توسط باکتری سودوموناس پوتیدا. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

عباسی خالکی, معصومه and اعلایی, نازیلا and پرچمی, ناهیده and شهبانی, افسانه (2015) بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گونه قیچ (Zygophyllum eurypterum. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

عباسی خالکی, معصومه and قربانی, اردوان and معمری, مهدی (2015) بررسی اثر سطوح مختلف شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی Agropyron tauri. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

عراقی زاده, محسن and سلاجقه, مریم and نجفی, زهرا and عرب پور, مهدیه and ذهبی نژاد, امیرحسین (2015) بررسی تغییرات خشکسالی در استان کرمان با توجه به روند دما و بارش با استفاده از ضریب من کندال. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

عزیزوند, الناز and صباغ تازه, الناز and حاجی رسولی, مریم (2015) تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر برخی خواص شیمیایی خاک و میزان آزادسازی عناصر غذایی از کود دامی در سطوح مختلف رطوبتی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

عزیزوند, الناز and صباغ تازه, الناز and حاجی رسولی, مریم (2015) تأثیر کاربرد همزمان پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر برخی خواص شیمیایی و فیزیکی خاک. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

علیزاده, وریا and اسمعلی عوری, اباذر and غفاری, گلاله (2015) سنندج) شبیه‌سازی دما و بارندگی در دهه‌های آینده توسط خروجی‎ مدل‌های گردش عمومی جو (GCM) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد قشلاق. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

عیوضی سارجلو, مرتضی and پناهی, مهدی (2015) ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت قیدار از نظر مصارف کشاورزی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

غ

غفارزاده ملاباشی, امید (2015) تولید خمیرکاغذ و کاغذ از پسماند گندم. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

غفارزاده ملاباشی, امید (2015) کاربرد افزودنیها در فرایند خمیرسازی سولفیت خنثی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

غفارزاده ملاباشی, امید (2015) اثر استفاده از مواد فعال سطحی بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی خمیر نیمه شیمیایی صنوبر دلتوئیدس. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

غفارزاده ملاباشی, امید and احمدی, محمد and شرری, معراج and رضاپور, ملیحه and رشتبران, ساناز (2015) کاربرد سورفاکتانت ها در فرایند خمیرسازی سودا از مخلوط پهن برگان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

غفارزاده ملاباشی, امید and شرری, معراج and احمدی, محمد and اسدیان, الهام and بسیجد, سیما and غضنفری, رباب (2015) تهیه خمیر شیمیایی از سه گونه علفی پاپیروس، زانتیوم، کاردوس. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

غفاری, حسین and اسمعلی عوری, اباذر (2015) ارزيابي توان اكولوژيك حوزه‌ی آبخیز قوری‌چای براي کاربری‌های كشاورزی، مرتعداری و جنگل‌داری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

غفاری, حسین and رسول زاده, علی (2015) ArcGIs ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل برای مصارف شرب با استفاده از شاخص‌های کیفی GQI و GWQI در محیط نرم‌افزار. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

غفاری, حسین and رسول زاده, علی (2015) ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی با استفاده از نرم‌افزار Chemistry. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ف

فتحی, زیبا and شرری, معراج (2015) تکنولوژی، فرصت یا تهدیدی برای محیط زیست و منابع طبیعی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

فرازخواه ثانی, شانای and بشارت, سینا (2015) بررسی روند تغییرات نفوذ آب در خاک توسط دو نرم افزار HYDRUS-2D و SEEP-W و مقایسه نتایج آن‌ها. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

فروتن, سحر and ایلدرمی, علیرضا and نوری, حمید and صفری شاد, مهتاب (2015) پردازش حوزه‌ی آبخیز آبخیز ملحمدره با استفاد از مدل رقومی ارتفاع در Arc Hydro. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ق

قربانی, اردوان and غفاری, سحر and اسفناجی, جواد (2015) اردبیل) معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوضه آبخیز بالخلوچای (استان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

قطب الدین, فاطمه and نهتانی, محمد and دهقانی, مرتضی (2015) ارزیابی اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر کاهش سیل و رواناب (مطالعه موردی: حوزه معرّف زوجی کاخک. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

قطب الدین, فاطمه and نهتانی, محمد and دهقانی, مرتضی (2015) بررسی اثرات اقدامات مکانیکی آبخیزداری بر هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوزه معرّف زوجی کاخک). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

قوام, منصوره (2015) بررسی گیاه چند منظوره Salicornia کلیدی برای استفاده از آبهای شور. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

م

مجیدی, ناهید and پرچمی, مهدی (2015) ارزیابی کیفیت آبهای سطحی با استفاده از شاخص های کیفی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

محمد زاده شاهرودی, زهرا and محمد زاده شاهرودی, نرگس and محمدرضاپور, ام البنی (2015) مقایسه روش‌های شبکه عصبی‌مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی‌فازی با منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: رودخانه سولگان). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

محمدزاده شاهرودی, زهرا and محمدزاده شاهرودی, نرگس and زینعلی, محمدجواد (2015) كاربرد الگوریتم مورچه‌گان جهت تخمين دبي رسوب (مطالعه موردی: رودخانه سولگان). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

محمدی, شیوا and سروی مغانلو, کوروش and اتشبار, بهروز and ایمانی, احمد (2015) اثر سمیت مزمن نانوذره نقره بر رشد و بقا آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

محمودی, زهره and کریمیان, علی اکبر (2015) rosmarinus اثر تنش کم‌آبی و کودی بر میزان کلروفیل، پرولین و قندهای محلول گیاه اشنان (sedlitzia. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

مرکی, حسین and سپهری, عادل and جعفری مفید آبادی, علی (2015) بررسی فنولوژی خارشتر (Alhagi camelorum) در شهرستان آق- قلا استان گلستان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

مریخی, ارزو and حیدری, امیر and اسکندری, حبیب اله and قهرمان روزگار, فردین (2015) احیای حرارتی خاک رنگبر مستعمل با استفاده از روش سطح پاسخ دما و زمان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

معمری, مهدی and جعفری, محمد and طویلی, علی and متشرع زاده, بابک and زارع چاهوکی, محمدعلی (2015) بررسی توانایی گیاه¬پالایی برخی از گیاهان مرتعی (مطالعه موردی: مراتع اطراف شرکت سرب و روی زنجان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

معمری, مهدی and صمدی خانقاه, سحر and عباسی خالکی, معصومه (2015) بررسی کیفیت علوفه دو گونه Salsola lanchnantha (Botsch.) Botsch و Convolvulus oxyphyllus (Boiss.) در مراتع استپی ایلام. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ملک زاده, الهام and علی اصغرزاد, ناصر and مجیدی, جعفر (2015) تولید گلومالین توسط قارچ میکوریز آربوسکولار در پاسخ به آلودگی سرب-راه‏کاری در مدیریت خاک‏های آلوده. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

مهری, سونیا and رئوف, مصطفی زاده and اسمعلی عوری, اباذر and قربانی, اردوان (2015) ارزیابی روش‌های جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

مولایی, مریم and قربانی, اردوان and سفیدی, کیومرث and بهرامی, بهنام and هاشمی مجد, کاظم (2015) بررسی توزیع مکانی تراکم و تاج پوشش A. melanolepis در جنوب شرق سبلان با استفاده از فن‌آوری زمین‌آمار. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

مولایی, مریم and قربانی, اردوان and سفیدی, کیومرث and هاشمی مجد, کاظم and بهرامی, بهنام and تیمورزاده, علی (2015) معرفی منتخبی از گیاهان دارویی منطقه سبلان در راستای استفاده چندمنظوره از مراتع. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

مولایی, مریم and قربانی, اردوان and هاشمی مجد, کاظم and سفیدی, کیومرث and بهرامی, بهنام (2015) ارزیابی تغییرات تولید درمنه انحصاری ایران (Artemisia melanolepis) با استفاده از تکنیک زمین‌آمار در دامنه‌های جنوب شرقی سبلان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

مولایی نسب, آزیتا and بشری, حسین and ترکش اصفهانی, مصطفی (2015) تعیین وضعیت مرتع تحت مدیریت های مختلف با استفاده از روش سلامت مرتع (مطالعه موردي: مراتع استپي استان اصفهان). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

میرشکاری ده کهان, فهیمه and فرهمند, همایون and سرچشمه پور, مهدی and محمدی, حمید (2015) اثر تیمارهای چینه‌سرمایی و خراش‌دهی با هیپوکلریت سدیم بر شاخص جوانه‌زنی بذر درخت کاج تهران (Pinus eldarica). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

میرغفاری, سیده ندا and قربانی, اردوان and تیمور زاده, علی and بهرامی, بهنام and قویدل, اکبر (2015) معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه‌های مرتعی دامنه‌های شمالی (قوتورسویی) سبلان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ن

ناصری, داریوش and علی خواه اصل, مرضیه and هدایت, شهامت and فتحی, ابوالفضل and غنمی جابر, مصطفی (2015) بررسی قابلیت شاخص NDVI در تهیه نقشه پوشش اراضی منطقه فندقلو نمین. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ناصری منش, علی (2015) سرعین) ارزیابی و تحلیل نقش گردشگري روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردي: شهرستان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ناصری منش, علی and عبداللهی, معصومه (2015) راهکارهای افزایش بهره‌مندی روستاییان از فناوری اطلاعات وارتباطات طی فرایند توسعه پایدار روستایی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ناصری منش, علی and عبداللهی, معصومه and رجبی, کاظم (2015) ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ناطقی, سعیده and نوحه گر, احمد and احسانی, امیرهوشنگ and بذرافشان, ام‌البنین (2015) ارزيابي تغييرات پوشش گياهي با استفاده از روش آناليز بردار تغيير با كمك شاخص هاي گياهي و تعيين سطح آستانه تغييرات. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

نسب پور, سحر and حیدری علمدارلو, اسماعیل (2015) کرمان) مطالعه زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از GIS ( مطالعه موردی: استان. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

نسب پور, سحر and حیدری علمدارلو, اسماعیل (2015) بلوچستان) مطالعه تعداد روز های گرد و غبار با استفاده از GIS( مطالعه موردی: سیستان و. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

نسب پور, سحر and حیدری علمدارلو, اسماعیل (2015) بررسی رابطه بین شاخص SPI و پارامتر های دمایی (مطالعه موردی: شهر تهران. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

نوروزیان, فاطمه and نورا, نادر (2015) ویژگی‌های سیلاب‌های مناطق خشک. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

نوری, هاشم and کیانی ده کیانی, مصطفی (2015) پتانسیل سنجی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی در استان اردبیل با رویکرد تولید سوخت تجدیدپذیر و حفظ محیط‌زیست. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

نیکفال مغانلو, ساسان and هاشمی معصوم اباد, رضا and پیش دست, حسن and کهربایی کنده, بهروز (2015) بررسی تأثیر انرژی تجدید پذیر بر توسعه پایدار. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ه

هاشمی, سیداصغر and جوانمردی, ندا and حجی خراسانی, سیدمحمد (2015) اکسیداسیون شیمیایی رنگ اسید آبی 113 و بدست آوردن شرایط بهینه به منظور رنگ¬زدایی از محیط زیست. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

هدایت, شهامت and فتحی, ابوالفضل and غنمی جابر, مصطفی (2015) ارزیابی توان اکولوژیک منطقه‌ی فندقلو برای کاربری گردشگری پایدار با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

و

وثاتقی عزتپور, سارا and گلچین, احمد and صالحی, بهروز (2015) تغييرات مقدار كلروفيل گیاه دارويي مریم‌گلی (Salvia officinalis) تحت تاثير سطوح مختلف کود اوره با پوشش گوگردی و تلقیح با قارچ‌های میکوریز. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

وثاتقی عزتپور, سارا and گلچین, احمد and صالحی, بهروز (2015) officinali بررسي اثر کود اوره با پوشش گوگردی و تلقیح با قارچ‌های میکوریز بر خصوصيات فيزيولوژيكي گیاه دارويي مریم‌گلی (Salvia. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

پ

پوردربانی, راضیه (2015) مدیریت مصرف انرژی در راستای بهینه‌سازی مصرف و کاهش آلودگی زیست محیطی. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

پورقلی, زینب and سفیدی, کیومرث and ثاقب طالبی, خسرو (2015) میزان و حجم خشکه‌دار در فاز تشکیل روشنه از مراحل تحولی توده های راش در جنگل اسالم. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

پوریامنش, منوچهر and کانونی, امین (2015) ارزیابی عملکرد بهره برداری از شبکه آبیاری یامچی در تحویل آب بین مصرف‌کنندگان توسط تعاونی‌های تولید. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ک

کردی, عبدالواحد and فتحی, مهدی and همتی, محمد (2015) تعيين عوامل موثر در جلوگيري از ريزش سنگ و كنترل واريزه‌ها در دامنه‌هاي ناپايدار(مطالعه موردي: ارتفاعات كوهستاني منطقه 5 شهرداري تهران). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

کنعانی, نرگس and فلاح, اصغر and عابدینی, رئوفه and خورنکه, سیف اله (2015) بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر حلقه‌ی رویشی سالانه گونه بلوط بلند مازو (مطالعه موردی: بخش 2 نکا و هفت خال. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

کونانی, زیبا and ایلدرمی, علیرضا and زینی وند, حسین and نوری, حمید (2015) ارزیابی مدل LARS-WG در تعیین پارامتر‌های بارش و دما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلاخور ‌ رحیم-آباد بروجرد. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

کونانی, زیبا and ایلدرمی, علیرضا and زینی وند, حسین and نوری, حمید (2015) برآورد جریان روزانه رودخانه سیلاخور با استفاده از مدل SIMHYD (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رحیم آباد- سیلاخور. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

کیهانی نسب, فروغ and رسولی شربیانی, ولی (2015) سیستم دریافت زمینی برای سنجش محتوای نیتروژن پنبه. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

ی

یاسوری, مجید and عزمی, آئیژ and حیدری, فائزه (2015) بررسی نقش گردشگری در اشتغال روستایی(مطالعه موردی: روستای هجیج- استان کرمانشاه). In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

یعقوب زاده, مصطفی and برومند نسب, سعید (2015) بررسی تغییرات تبخیر و تعرق و پوشش گیاهی به کمک الگوریتم سبال. In: The 2nd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 2-3 March 2016, Ardabil, Iran.

This list was generated on Wed Dec 7 01:07:47 2022 +0330.