Items where Subject is "Divisions > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0

  • Subjects (12751)
    • Conferences (8311)
      • The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018 (296)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | ک | گ | ی
Number of items at this level: 296.

آ

آذرمی, رسول تاثیر تنش آبی بلند مدت بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد اسانس مریم گلی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

آذرمی, رسول تاثیر تنش خشکی بر رشد ریشه و درصد اسانس مریم گلی (Salvia officinalis L.). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

آزادواری, حسین and نعیمی, معصومه and قلی زاده, عبدالطیف and نخ زری مقدم, علی ارزیابی تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سیاهدانه ) Nigella sativa L. ( تحت شرایط مختلف آبیاری در شرایط مزرعه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

آزادواری, حسین and نعیمی, معصومه and قلی زاده, عبدالطیف and نخ زری مقدم, علی ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاه¬دانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط مختلف آبیاری در شرایط مزرعه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ا

ابراهیمی, شکوفه and شیدای کرکج, اسماعیل and معتمدی, جواد بررسی اثر تیمارهای سرمادهی و آبجوش بر جوانه¬زنیبذر گونهZygophylum fabago. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ابراهیمی, شکوفه and عرفانیان, مهدی and معتمدی, جواد and شیدای کرکج, اسماعیل بررسی ارتباط ارتفاع پایه گیاهی با پتانسیل ترسیب کربن گونه.Astragalus sp(مراتع کوهستانی راژان ارومیه). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ابراهیمی, مهسا and محمدی, زهرا گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان دیابت نمونه مطالعه شده « بامیه، هندوانه ابو جهل و بوقناق ». In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

احمدپور, عبداله and مهدوی کیا, حسن and قوردویی, فاطمه and مولودزاده, رویا شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثرات بازدارندگی اسانس بذر برخی گیاهان دارویی تیره چتریان بر عامل لگه موجی در میوه گوجه فرنگی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

احمدی, مریم and هوشمند, عبدالرحیم and برومندنسب, سعید and علی شریفی, محمد بررسی دقت مدل WOFOST برای شبیه سازی رشد جو. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

احمدی حصار, خدیجه and یلچی, طاهر بررسی تاثیر اسانس و تفاله گیاهان دارویی بر فعالیت میکروبی شکمبه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

احمدی نژاد فرسنگی, نعیم تولید چای سبز به صورت کشت گلخانه ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

اخوان, کرامت and خسرونژاد, صابر and قدوسی, حسام and پرچمی عراقی, فرزین بررسی تاثیرکاربرد سیفون در افزایش بهره وری مصرف آب در آبیاری سطحی گیاه ذرت دانه ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ادیبان, رضا and تقی زاده, سپیده and تقی نژاد, جبرائیل تعیین الگوي کشت بهينه با توجه به کاهش مصرف آب مطالعه موردی دشت دزج. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

اشرفی, وحید and محمدخانی, بهنام and میرزائی, محمود and زبردست, شاهپور and شیرزاد, جهان ارزیابی رطوبت بر نرخ تغذیه شلتوک در سواحل رود ارس با تاکید بر پارس آباد مغان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

اشرفی, وحید and محمدخانی, بهنام and میرزائی, محمود and زبردست, شاهپور and شیرزاد, جهان and داوران, مینا امکان سنجی کشت آویشن براساس تحلیل های چند معیاره و سیستم های تصمیم گیری مکانی GIS در استان اردبیل. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

اشرفی, وحید and محمدخانی, بهنام and میرزائی, محمود and زبردست, شاهپور and شیرزاد, جهان and زبردست, الهام مکانیابی کشت سیر بر اساس تحلیل های AHP در محیط GIS مطالعه موردی استان اردبیل. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

افروزیان, عابدین and حسینی مقدم, حسین بررسی ریشه‌زایی گیاه استویا (Stevia rebaudiana) در محیط کشت MS با هورمون های NAA و Adenin. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

افروزیان, عابدین and حسینی مقدم, حسین and زارعی, مهدی and راحمی, عباس بررسی شاخه¬زایی پایه تترا (Prunus emeyrean3) در کشت درون‌شیشه‌ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

افروزیان, عابدین and حسینی مقدم, حسین and زارعی, مهدی and راحمی, عباس بررسی تاثیر نوع محیط کشت وهورمون بر ریشه زایی پایه تترا (Prunus empyrean3). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

افروزیان, عابدین and حسینی مقدم, حسین and زارعی, مهدی and راحمی, عباس بررسی تاثیر نوع محیط کشت وهورمون بر ریشه زایی پایه تترا (Prunus empyrean3). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

امیری, اسماعیل and قبادیان, برات and حسینی, سید سالار بررسی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل تک سیلندر با استفاده از جعبه هوا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

اومویی میلان, زیبا and حسینی, یاسر and رمضانی مقدم, جواد and رسول زاده, علی and عبدالعلی زاده, زهرا کاربرد تفسیر چشمی و طبقه ‌بندی نظارت ‌شده در برآورد شماره منحنی رواناب حوزه آبریز عموقین. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

اکرامی راد, نادر مروری بر روش¬های غیرمخرب جدید برای تشخیص آفت زدگی حشرات در میوه و سبزیجات. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

اکرامی راد, نادر تشخیص غیرمخرب آفت زدگی کرم سیب در سیب با استفاده از پردازش تصویر ابرطیفی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

اگدرنژاد, اصلان and محمدي والا, هادي and اسدي کپورچال, صفورا ارزیابی تاثیر شوري و تراکم خاك بر غلظت برخی عناصر در گیاه گندم رقم چمران. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ایمانپور مغوان, سودا and آزاد قوجه بیگلو, سعید and عباداللهی, عسگر بررسی اثرات زیستی گیاه گل گاوزبان گونه¬ی .Borago officinalis L. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ایمانی باران, عباس مروری سیستماتیک بر مطالعات بیماری تک یاخته¬ای نئوسپوروزیس در دامهای اهلی ایران. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ب

باباخانی, میترا and یاوری, علیرضا گیاه دارویی استبرق Calotropis procera Willd ایده آل برای جنگل کاری حاشیه خلیج فارس و دریای عمان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

باهنر, یاسر and سوختانلو, مجتبی and باقری, اصغر بررسی عوامل موثر بر توانمندی کشاورزان گندمکار نسبت به تغییرات اقلیمی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بختیاری, بهرام and افضلی گروه, زهرا اثرات متقابل تغییرات اقلیم و بیماری‏های گیاهی بر یکدیگر. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بخشی, حسن علی محدودیت کشت محصولات منتخب با استفاده از سیاست کاهش آب در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل ایجاد گزینه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

برزگر, صفورا and مموئی, مرتضی and طباطبائی وکیلی, صالح اثرسطوح مختلف متیونین بر شاخصه های کیفی منی گاو هلشتاین در شرایط مایع در دمای 5 درجه سانتی گراد. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

برزگر, صفورا and مموئی, مرتضی and طباطبایی وکیلی, صالح اثرسطوح مختلف ترهالوز بر شاخصه¬های کیفی منی گاو هلشتاین بعد از انجماد-یخ¬گشایی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بروجردنیا, مریم نقش کربوهیدرات‌ها در مقاومت گیاهان به تنش خشکی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بروجردنیا, مریم نقش عوامل مختلف در جوانه‌زنی درون شیشه‌ای دانه گرده. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بشیری, آمنه and روشنفکر, هدایت اله and ثعلبی, فاطمه تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری بز نجدی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بهرام پور, جمیل رابطه سن در اولین زایش و میزان تولید شیر با فاصله گوساله زایی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بهروزلک, مرتضی and دانشیار, محسن and واحدی, وحید بررسی ارتباط بین مصرف سطوح مختلف یدید پتاسیم با وزن غده تیروئید جوجه‌های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بهروزلک, مرتضی and واحدی, وحید اثر افزودن سطوح مختلف مکمل معدنی ید بر روی وزن نسبی برخی از اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بهروزلک, مرتضی and واحدی, وحید and بهروزلک, محمدعلی اثر سطوح مختلف مکمل معدنی یدید پتاسیم بر وزن نسبی بخش‌های مختلف روده کوچک جوجه‌های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بی نوا, صفیه and یاوری, علیرضا مطالعه ویژگی¬های محل رویش و جمع¬آوری اکسشن¬های مختلف مروتلخ (Salvia mirzayanii) در استان هرمزگان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بی نوا, صفیه and یاوری, علیرضا مطالعه ویژگی¬های محل رویش و جمع¬آوری اکسشن¬های مختلف مروتلخ (Salvia mirzayanii) در استان هرمزگان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

بیرامپور, فائزه and معمری, مهدی and لطفی, عادل تاثیر سرمادهی، اسید سولفوریک و ترکیب جیبرلیک اسید با نیترات‌پتاسیم بر شکست خواب بذر Trifoliumrepens. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ت

تدین, سحر and طریقی, سعید and ممرآبادی, مجتبی توانایی آهن در ایجاد ایمنی در گیاهان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

تدین, سحر and طریقی, سعید and ممرآبادی, مجتبی مکانیسم بیوکنترل گونه های باکتریایی باسیلوس. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

تقی نژاد, ابراهيم and كاوه, محمد and كرمی, حامد بررسی پارامترهاي خشك كردن پونه در خشككن تركيبی خورشيدي هواي گرم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

تقی نژاد, ابراهیم and کاوه, محمد ارزیابی خواص ترمودینامیکی توت سیاه تحت خشک کن مایکروویو. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

تقی نژاد, جبراییل مقایسه عملکرد بذرکار ها با هدف کاهش صدمات مکانیکی واسقرار بذر سویا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

توکلی زاده, زهرا and صادقی, رضا and جمشیدنیا, ارسلان اثرات دورکنندگی عصاره پوست انار روی لارو ( Punica granatum ) Galleria mellonella. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ج

جعفری, جواد and حاجی بمانی, ابوالفضل ناهنجاری های تخمدانی و روش های درمانی در مادیان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جعفری, جواد and حاجی بمانی, ابوالفضل برنامه های همزمان سازی فحلی و بازدهی تولید مثلی در گوسفند. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جعفری, جواد and حاجی بمانی, ابوالفضل برنامه¬های کنترلی و روش¬های درمان آنستروس تابستانه در گاومیش. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جلالی, محبوبه غنی سازی زیستی: رویکردی نو در جهت ریشه کن کردن گرسنگی پنهان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جنتی عطایی, مهدیه and کاظمی, فاطمه and نعمتی, سید حسین تاثیر خاکپوش‌های مختلف بر محتوای آب خاک و شاخص رشد مریم‌گلی سهندی (Salvia sahandica). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جهانگیرزاده خیاوی, شاهین and فلک‌رو, کوروش and شادمند, وحیدرضا گوناگونی ژنتیکی در بین برخی ژنوتیپ‌های چای ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جهانگیرزاده خیاوی, شاهین and فلک‌رو, کوروش and پورحقگو, قاضل and صادق حسنی, محمد مهدی بررسی تنوع ژنتیکی کلون‌های وارداتی چای به ایران با استفاده از ژنوم کلروپلاست. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جهانگیرزاده خیاوی, شاهین and گلعین, بهروز and نجمی, رضوان مقایسه‌ تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لایم اسیدی میناب با استفاده از نشانگر AFLP. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جوادی, احمد and محمدی, هدا اثرات هورمون براسینواستروئید بر کمیت و کیفیت بذر گیاهان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

جوکار, آمنه and سعادتی, مهدی and صفایی, ناصر and شمس بخش, مسعود مدیریت جمینی ویروس ها. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ح

حاج حسنی, ندا and حسینی مقدم, حسین بررسی تاثیر تنظیم کننده‌های رشد بر شاخه‌زایی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana)در محیط‌کشتMS و B5. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حاج حسنی, ندا and حسینی مقدم, حسین and صبوری, حسین and زارعی, مهدی بررسی تأثیر نوع محیط کشت بر پرآوری گردو در کشت درون شیشه ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حاج حسنی, ندا and حسینی مقدم, حسین and صبوری, حسین and زارعی, مهدی بررسی تأثیر نوع محیط کشت بر پرآوری گردو در کشت درون شیشه¬ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حاج حسنی, ندا and حسینی مقدم, حسین and صبوری, حسین and زارعی, مهدی بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی گردو (Juglansregia) در کشت درون شیشه ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حاجی قهرمانی, شاهین مروری بر عملکرد کلیه¬ها در حیوانات اهلی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حاجی قهرمانی, شاهین بررسی روند ترمیم شکستگی در حیوانات اهلی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حاجی قهرمانی, شاهین مروری بر آریتمی های قلبی شایع در نشخوارکنندگان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حبیب زاده, فرهاد and غلامحسینی, مجید and همتی, پریسا and حضرتی, سعید and پیردشتی, همت الله and یعقوبیان, یاسر تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و قارچ تریکودرما برگیاه کنجد. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حسن زاده, محمد and حضرتی, ناهید تاثیر سن بذر سویا بر خصوصیات جوانه زنی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حسن زاده, محمد and حضرتی, ناهید and رزمی, پرستو and سیفی, مهدیه and پور صفر, آرمین and جنگی, سعید تاثیر پرایمینگ بذر سویا بر خصوصیات جوانه زنی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حسن‌پناه, داود and کربلائی خیاوی, حسین تولید بذر سیب¬زمینی سالم و عاری از بیماری از طریق مینی¬تیوبرو میکروتیوبر با استفاده از تکنیک برداشت چندمرحله¬ای و مهندسی ریشه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حسین زاده اجیرلو, صمد and نظری, بیژن and عباسی, فریبرز and رمضانی اعتدالی, هادی کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفهای در روش آبیاری قطرهای نواری تیپ تحت مدیریت کشاورزان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حسین زاده اجیرلو, صمد and نظری, بیژن and عباسی, فریبرز and رمضانی اعتدالی, هادی کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه¬ای در روش آبیاری قطره¬ای نواری تیپ تحتمدیریتکشاورزان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حسینیان, رمضانعلی and صادقی, حسین and قاسمی, کامران بررسی تاثیر محلول پاشی نانو کلات مس، سیلیسیم و ورمی واش بر خواص آنتی اکسیدانی میوه انار رقم شهسوار سمنان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حسینیان, رمضانعلی and صادقی, حسین and قاسمی, کامران بررسی تاثیر محلول پاشی نانو کلات مس، سیلیسیم و ورمی واش بر صفات مورفولوژی میوه انار رقم شهسوار سمنان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حق پرست, سارا and سلیمان پور, مریم اثر ضدعفونی کنندگی عصاره رزماری بر تراکم انگل پوستی ژیروداکتیلوس Gyrodactylussp.در جوونایل¬های کپور معمولی (Cyprinuscarpio). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حقیقی حسنعلیده, علیرضا and اله قلی پور, مهرزاد and فرشادفر, عزت اله شناسایی روش‌های اصلاحی مناسب بر اساس برآورد اثر ژن و وراثت‌پذیری، برای بهبود پارامترهای چسبندگی در برنج. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حقیقی حسنعلیده, علیرضا and اله قلی پور, مهرزاد and فرشادفر, عزت اله برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تبدیل شلتوک به برنج سفید به روش تلاقی کارولینای شمالی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

حقیقی حسنعلیده, علیرضا and اله قلی پور, مهرزاد and فرشادفر, عزت اله تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی-مورفولوژیک در برنج به روش تلاقی کارولینای شمالی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خ

خادمیان, راحله and صداقتی, بهنام ارزیابی اثر تعدیل کنندگی تنش خشکی با استفاده از تیمار اسید سالیسیلیک درگیاه خار مریم(Silybum marianum). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خانی, مهدی and پیمان, سید حسین and پیرمرادیان, نادر مروری بر روش‌های تعیین احتمال روز کاری برای عملیات کشاورزی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خدامرادی, فرانه and ربانی, حکمت and مصطفایی, مصطفی and کریمی, زیبا بررسی خواص بیومکانیکی گیاه پنیرک. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خدایی, حامد نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خرمی فر, علی and قشلاقی, فاطمه and هاشمی نژاد, امیر تخمین مقاومت غلتشی با دو روش تجربی و مدل¬های بکر و ویسمر-لوث. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خرمی فر, علی and هاشمی نژاد, امیر استفاده از روغن پسماند آفتابگردان جهت تولید بیودیزل. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خسروی پور, بهمن and رضایی, یوسف جایگاه بیمه درمدیریت ریسک کشاورزی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خواجوی, سلمان and طریقی, جواد ارا ئه طرحی نوین برای ساخت سامانه کاهنده رطوبت در داخل کمباین به منظورکاهش رطوبت محصول حین برداشت. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خوشبخت, شبنم and قاسمی بزدی, کمال and طلیعی, فاختک and طبسی, علیرضا ارزیابی خاصیت ضد‌قارچی اسانس گیاه زولنگ (Eryngiumcampestre) جمع‌آوری شده از منطقه مازندران بر روی قارچ کاندیداآلبیکنس(Candida albicans). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خوشبخت, شبنم and قاسمی بزدی, کمال and طلیعی, فاختک and طبسی, علیرضا مطالعه تاثیر اسانس گیاه دارویی مورد(MyrtusCommuni) بر بقای قارچ کاندیدا¬آلبیکنس(Candida albicans). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

خوشبخت, شبنم and قاسمی بزدی, کمال and طلیعی, فاختک and طبسی, علیرضا بررسی اثر بازدارندگی اسانس برگ رزماری (Rosmarinus officinalis) بر قارچ کاندیدا‌آلبیکنس (Candida albicans) در شرایط برون تنی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

د

دارایی پور, سپیده and شهیدی, فخری and جواد وریدی, محمد and کوچکی, آرش امکان تولید دمنوش فراسودمند با استفاده از برگ قاصدک، چای سبز، چای ترش و دارچین. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

دولتی, لطفعلی and محمدی, زهرا and عینی گندمانی, امید and بابااکبری, محمد and عظیم‌خانی, رقیه بررسی گلخانه‌ای بروز ژن Hsp70 در شته ی مومی کلمدر شرایط کاربرد سالیسیلیک و سولفوریک اسید در گیاه کلزا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

دوماری, حسین and امیدی, شیما and شهدادی, فاطمه بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره اتانولی ریزجلبک اسپیرولینا بر پایداری اکسیداتیو روغن کنجد بکر. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

دوماری, حسین and شهدادی, فاطمه بررسی انگل های مهم کبدی در بز های منطقه جیرفت. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

دوماری, حسین and شهدادی, فاطمه بررسی انگل های مهم کبدی در گوسفندان منطقه جیرفت. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

دومانی, یاسین and مهدی مرتضویان, سید محمد and ایزدی دربندی, علی and رامشینی, حسین and بهمن کار, مسلم بررسی پارامترهای پینه‌زایی در پالونیا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

دیدارخواه, مسعود and وطن دوست, موسی اثرات عملکرد شیر جایگزین بر فعالیت نشخوار گوساله های شیرخوار. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

دیدارخواه, مسعود and وطن دوست, موسی بررسی اثرات استفاده از سطوح متفاوت شیر خشک بر سلامتی گوساله¬های شیری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ذ

ذاکری, اکرم and موسی نژاد, صدیقه and خداپرست, سید اکبر and الفتی, جمالعلی آنالیز زمانی پیشرفت بیماری سفیدک داخلی در برخی ارقام و لاین های کدوئیان در شرایط مزرعه در استان گیلان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ر

رئیسی منفرد, اسما and یاوری, علیرضا and بی نوا, صفیه تعیین رویشگاه¬ها¬ و جمع¬آوری برخی از اکوتیپ¬های مریم¬گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

راحمی, صدیقه and کهنه, احسان کاربرد فرآورده‌های گیاهی، راهکاری در جهت مهار زیستی نماتدهای انگل گیاهی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رجبی سرخنی, محمد and گلمحمدی, عبدالله اثر سرعت بارگذاری، رقم و محلول سود بر انرژی گسیختگی و چغرمگی میوه زیتون. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رجبی سرخنی, محمد and گلمحمدی, عبدالله تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی زیتون در دوره انبار داری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رحمانی, حامد and مرادزاده ثمرین, ژیلا تعیین ارزش غذایی تفاله لیمو¬ترش با روش تولید گاز. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رحمانی, حامد and میرزایی آقجه قشلاق, فرزاد and نویدشاد, بهمن and نیک بین, سعید and مرادزاده ثمرین, ژیلا مروری بر گیاه سرخارگل (Echinacea) و تأثیر آن در تغذیه دام و طیور. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رحيم پور, مسعود and طهماسبی, دكتر ایرج and بابایی, دكتر سيروان تأثير تراكم و زمان ظهور علف هرز تاج‌خروس بر شاخص¬های رشد، عملكرد و کیفیت دانه‌ی آفتابگردان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رستمی, سپیده and تقی بیگی نصیری, محمد and نظری, محمود and طباطبایی وکیلی, صالح اثرSwim up بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین به روش real-time qPCR. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رستمی, سپیده and تقی بیگی نصیری, محمد and نظری, محمود and طباطبایی وکیلی, صالح اثر رقیق¬کننده¬های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک real-time qPCR. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رستمیان, لاله and چالوی, ویدا اثر نوع و غلظت سیتوکنین بر ریزازدیادی سیترنجترویر (Citrus sinensiscv. Troyercitrange). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رستمیان, لاله and چالوی, ویدا اثر نوع و غلظت سیتوکینین¬ها بر ریزازدیادی گیاه نارنج (L.Citrus aurantium). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رستمیان, لاله and چالوی, ویدا and صادقی, حسین اثر روش¬هایسترون¬سازی بذر بر استقرار پایه¬های مرکبات در محیط کشت بافت گیاهی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رفیعی, زکیه and نوری قنبلانی, قدیر and فتحی, علی اصغر and رفیعی دستجردی, هوشنگ and عباداللهی, عسگر خاصیت تخم کشی اسانس مستخرج از گیاه درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss روی تخم های بید سیب زمینی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رفیعی, زکیه and نوری قنبلانی, قدیر and فتحی, علی اصغر and رفیعی دستجردی, هوشنگ and عباداللهی, عسگر خاصیت تخم‌کشی اسانس مستخرج از گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) روی تخم‌های بید سیب‌زمینی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رفیعی, زکیه and نوری قنبلانی, قدیر and فتحی, علی اصغر and رفیعی دستجردی, هوشنگ and عباداللهی, عسگر سمیت تدخینی اسانس گیاه درمنه شرقیArtemisia scopariaWaldstبر روی تخم‌های بید سیب‌زمینی (Phthorimaea operculella (Zeller. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

رفیعی ساردوئی, الهام and آذره, علی and برخوری, سعید آنالیز کیفیت آب زیرزمینی در دشت شهربابک با استفاده از شاخص های کیفی آب. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

روحی‌پور, مرضیه and نظری, محمود and بیگی نصیری, محمدتقی بررسی تنوع ناحیه کنترل ژنوم میتوکندری بز عدنی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

روحی‌پور, مرضیه and نظری, محمود and بیگی نصیری, محمدتقی تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بز عدنی بر اساس ژن سیتوکروم b. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ریاحی نیا, ریحانه and قنبری, احمد and موسوی نیک, محسن and آران, مهدی بررسی اثر کود های شیمیایی و نانو بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گل گاوزبان اروپایی در شرایط تنش خشکی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ریاحی نیا, ریحانه and قنبری, احمد and موسوی نیک, محسن and آران, مهدی بررسی اثر کود های شیمیایی و نانو در شرایط تنش خشکی بر میزان جذب عناصر در گل گاوزبان اروپایی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ریاحی نیا, ریحانه and قنبری, احمد and موسوی نیک, محسن and آران, مهدی بررسی اثر کودهای شیمیایی و نانو بر صفات بیوشیمیایی گل گاوزبان اروپایی در شرایط تنش خشکی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ز

زبردست, شاهپور and اشرفی, وحید and محمدخانی, بهنام and میرزائی, محمود and شیرزاد, جهان بررسی تنش خشکی انتهای فصل بر خصوصیات فیزیولوژیک و روابط منبع و مخزن در دو رقم ذرت 703 و 704 در پارس آباد. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

زرین جو, علی and سعادتی, مهدی and اکبری مطلق, مسعود and شمس بخش, مسعود مدیریت بیماری¬های فیتوپلاسمایی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

س

ساچمه چی, مونا and ربیعی, غلامرضا and زرگری, حمید and محمد خانی, عبدالرحمان بررسی صفات مرفولوژیکی اسپات¬های مختلف درخت نر خرما. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سراج الدین, افسانه and سلطانی ذوقی, احمد کاربرد برنامه ریزی ریاضی در بهبود الگوی بهینه کشت محصولات منطقه ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سراج الدین, افسانه and سلطانی ذوقی, احمد بررسی تاثیر همکاری دولت و تشکل¬های بهره برداردر مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سرداری, رحیم and قنبری, علیرضا and قویدل, اکبر and ملکی, حسن and گیگلو, ابوالفضل اثرمحلول پاشی سطوح مختلف کود¬های سولفات روی و نانو روی بر وزن تر میوه و درصد قند میوه شلیل رقم ردگلد در منطقه مغان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سرداری, رحیم and قنبری, علیرضا and قویدل, اکبر and ملکی, حسن and گیگلو, ابوالفضل اثرمحلول پاشی سطوح مختلف کود¬های سولفات روی و نانو روی بر درصد کلروفیل برگ و ویتامین C شلیل رقم ردگلد در منطقه مغان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سرداری, سجاد and افکاری سیاح, امیر حسین and رسولی شربیانی, ولی and راسخ, منصور تشخیص نافرم بودن شکل تخم¬مرغ با استفاده از روش پردازش تصویر. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سرداری قوجه بیگلو, فرشید and شاهقلی, غلامحسین and عباسپور گیلانده, یوسف بررسی تنش ایجاد شده در خاک زیر تایر تراکتور به روش المان محدود. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سرداری قوجه بیگلو, فرشید and شاهقلی, غلامحسین and عباسپور گیلانده, یوسف بررسی نشست خاک زیر تایر تراکتور به روش المان محدود. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سعادتي, اكبر and ياري دريامان, عسگر بررسي تاثير اسيد هيوميك و ورمي‌كمپوست بر محتواي كلروفيل گياه زينتي آهار (Zinnia elegans cv. Dreamland). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سعادتي, اكبر and ياري دريامان, عسگر بررسي تاثير اسيد هيوميك و ورمي‌كمپوست بر شاخص‌هاي رشدي آهار (Zinnia elegans cv. Dreamland). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سقایی دهکردی, ندا and قوام, منصوره and طلوعی, زینب معرفی دو گونه دارویی از جنس Nepeta sp. در منطقه کرسنک. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلطان محمدی, زهرا and مجتهدین, علی اثرات فارماکولوژیکی آلوئه ورا بر جوجه گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلطانی ذوقی, احمد and سراج الدین, افسانه چالش های مدیریت هدررفت منابع آب زیرزمینی در دشت های غرب کشور. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلطانی ذوقی, احمد and سراج الدین, افسانه and حاجی رحیمی, محمود مقایسه تطبیقیالگوهای برداشت در شرایط فعلی، آزاد و بهینه از آب¬های زیرزمینی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلطانی ذوقی, احمد and سراج الدین, افسانه and حاجی رحیمی, محمود امکان سنجی و اثریابی سیاست¬های مالیاتی بر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلطانی پور, طیبه and ناصر علوی, سید مهدی and مهیجی, مهدی بررسی اثر کلرید کادمیوم و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات ارقام گیاه ریحان (Ocimum basilicum). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلیمی, سمانه بررسی اثر عصاره تنباکو Nicotiana rustica روی ترجیح تخم¬ریزی شب پره¬ی مینوز گوجه¬فرنگی Tuta absoluta (Meyrick)(LEP, Gelechiidae). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلیمی, سمانه بررسی سمیت تنفسی عصاره تنباکو Nicotiana rustica روی مراحل مختلف لاروی شب پرهی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick)(LEP, Gelechiidae). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلیمی حسین آبادی, نوید and پاساری, بابک and رخزادی, اسعد ارزیابی صفات رویشی و فنولوژیکی ارقام ذرت در شرایط کم آبی در منطقه صحنه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سلیمی حسین آبادی, نوید and پاساری, بابک and رخزادی, اسعد تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات بلال ارقام ذرت. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سماوات, سمانه غربالگری باکتری‌های حل کننده فسفات معدنی از رویشگاه‌های صنوبر خجیرو دماوند. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سماوات, سمانه and متینی زاده, محمد and سماوات, سعید غربالگری باکتری‌های حل کننده فسفات معدنی از رویشگاه‌های صنوبر سیراچال و البرز. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

سورسوری, آرینا and حسینی, سید محسن and فتاحی, فرنوش آنالیز کمی و کیفی تری‌ترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در مرحله رشد رویشی جنگل‌های هیرکانی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ش

شاهی, پروین تجربه کشورهندوستان در مدیریت تلفیقی آفات. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شهدادی ساردو, سجاد and وفای واله, مهدی and داشاب, غلامرضا and رکوعی, محمد بررسی چند شکلی ژن DNMT1 در گاو سیستانی با استفاده از روش PCR-SSCP. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شهدادی ساردو, سجاد and وفای واله, مهدی and داشاب, غلامرضا and رکوعی, محمد مطالعه چندشکلی ژن DNMT3A در گاو سیستانی با استفاده از روش PCR-SSCP. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شهدادی ساردو, سجاد and وفای واله, مهدی and داشاب, غلامرضا and رکوعی, محمد ارزیابی چندشکلی ژن DNMT3b در گاو سیستانی با استفاده از روش PCR-SSCP. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شیخ محسنی, محمد علی and قوردویی میلان, فاطمه بررسی تأثیر هیومیک اسید و EDTA در کنترل تنش فلز سنگین سرب بر جوانه زنی بذر ریحان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شیخی, الهام and حسینی مقدم, حسین and زارعی, مهدی and دانشور حسینی, ابوالفضل بررسی هورمون IBA و NAA بر روی ریشه¬زایی گلابی در کشت درون شیشه¬ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شیخی, الهام and حسینی مقدم, حسین and زارعی, مهدی and دانشور حسینی, ابوالفضل بررسی هورمون Kinو Adnin بر روی شاخه زایی گلابی در کشت درون شیشه ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شیری, منوچهر تاثیر ریزمغذی¬ها بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارقام گندم نان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شیری, منوچهر and حکم علیور, سعید مطالعه شاخص¬های جوانه زنی و بنیه بذر گیاه دارویی زنیان(Trachysperumcopticum)متاثر از سطوح مختلف شوری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

شیری, منوچهر and کامرانی, مرتضی ضرورت غنی سازی گندم با عنصر روی و آهن. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ص

صادقی, رضا اثر کشندگی مقادیر مختلف گاز ازن رویSitophilus granarius (L.) در شرایط انباری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صادقی, رضا and عشرتی, محمدرضا and مرتضویان, محمد مهدی and جمشیدنیا, ارسلان مطالعه تاثیر آترازین و متری بوزین روی برخی ویژگی¬های زیستی زنبور پارازیتوئید TelenomusbusseolaeGahan (Hymenoptera: Playtygastridae). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صادقی نسب, محمد and معمری, مهدی and قربانی, اردوان and بیدار لرد, محمود and دادجو, فرید and مولایی, مریم بررسی شاخص‌های غنا و یکنواختی گونه‌ای در مراتع گرادیان ارتفاعی قزل‌اوزن-آق‌داغ خلخال. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صادقی نسب, محمد and معمری, مهدی and قربانی, اردوان and بیدار لرد, محمود and دادجو, فرید and مولایی, مریم تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر شاخص‌های عددی تنوع گونه‌ای در مراتع گرادیان ارتفاعی قزل اوزن- آق‌داغ خلخال. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صباغ نیا, ناصر and عبادی, اصغر and جانمحمدی, محسن بررسی صفات مورفولوژیکی ارقام گندم با استفاده از GGEbiplot. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صباغ نیا, ناصر and عبادی, اصغر and جوانمرد, عبدالله تجزیه صفات عمکرد ژنوتیپهای جو با استفاده از بایپلات. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صفری, آزاده and تقی بیگی نصیری, محمد and روشن فکر, هدایت اله and فیاضی, جمال and ثعلبی, فاطمه تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکروم bژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صفوی, صفرعلی ارزیابی مزرعه¬ای مقاومت Slow rusting نسبت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از لاین¬های کاندید گندم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صفوی, صفرعلی ارزیابی مزرعه¬ای مقاومت تدریجی (Slow rusting¬) نسبت به بیماری زنگ زرد جو در لاین¬های کاندید جو آبی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صفوی, صفرعلی and محمد زاده, جاوید مقاومت تدريجي (Slow rusting) برخی از لاین¬های امیدبخش گندم نسبت به زنگ ساقه(Pucciniagraminis f. sp. tritici). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صوفی, ناصر and حسینی مقدم, حسین بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی پنتا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صوفی, ناصر and حسینی مقدم, حسین and صبوری, حسین and محمداسمعیلی, مجید بررسی تأثیر نوع محیط کشت بر ریزازدیادی کشت بافت گلابی پایه¬ی پیرودوارف(pyrodwarf). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صوفی, ناصر and حسینی مقدم, حسین and صبوری, حسین and محمداسمعیلی, مجید بررسی اثر غلظت¬های مختلف تنظیم کننده¬های رشد بر کشت درون شیشه¬ای گلابی پایه¬ی پیرودوارف(pyrodwarf). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

صیادیان, ایدریس and فرخاری, محمد and پاکدامن سردرود, بابک تاثیر قارچ Piriformospora indica بر روی عملکرد دانه هیبریدهای مختلف ذرت در پاسخ به تنش گرما در مرحله گلدهی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ض

ضرونی, سامان and راه چمنی, رضا and سادات برهانی, ماتیا اثر ضد باکتریایی اسانس رزماری و ریحان بر باکتری Escherichiacoliورم پستان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ضرونی, سامان and راه چمنی, رضا and سادات برهانی, ماتیا اثر ضد باکتریایی اسانس رزماری و ریحان بر باکتری Staphylococcus aureusورم پستان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ضرونی, سامان and راه چمنی, رضا and سادات برهانی, ماتیا اثر ضد باکتریایی اسانس رزماری و ریحان بر باکتری Streptococcus agalactiaورم پستان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ط

طاقداری, سعید and شعبانپور, محمود and یغمائیان, نفیسه and ابریشم کش, سپیده بررسی اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی¬های فیزیکی خاک در منطقه آستارا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

طاهری سولا, هاجر and سیدشریفی, رضا and هدایت ایوریق, نعمت and سیف دواتی, جمال and عبدی بنمار, حسین and یلچی, طاهر بررسی اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفندان نژاد مغانی در سیستم سنتی کوچ رو. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

طاهری مقدم, لیلا and شهره, بهرام and دلدار, حمید and یوسفی, سهیل مقایسه درصد جوجه درآوری و خصوصیات تخم سه جمعیت بلدرچین نژاد ژاپنی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

طریقی, جواد and اسدی پامساری, فرداد and سلیمیان, سیاوس ایده‌ای نوین به منظور هدایت تراکتور در مسیر مستقیم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ع

عالیان دیلمی, محمدعلی and طاهری, حسین مروری بر روابط متقابل نماتود مرکبات با عوامل خاکزی پوسیدگی ریشه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عباسي چوبقلو, بهرام and عباسپور گیلانده, یوسف and شاهقلي, غلامحسین and مهرنگ, سعید ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖدینامومتر سه¬محورهبا کمک نرم افزار المان محدود. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عباسی چوبقلو, بهرام and عباسپور گیلانده, یوسف and شاهقلی, غلامحسین and مهرنگ, سعید طراحی سیستم اندازه¬گیری دینامومتر سه¬محوره شش درجه آزادی با مبدل¬های هشت-وجهی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عزیزی, حسین and خرمی فر, علی and شیبانی, الهام روند و زمان خشک شدن سبزی گشنیز در خشک کن خورشیدی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عزیزی, حسین and خرمی فر, علی and هاشمی نژاد, امیر مروری بر احتراق و آلاینده های حاصل از احتراق بیودیزل. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عسکری, شیما and مرادی, حسین and دهستانی کلاگر, علی and قاسمی, کامران تاثیر تغذیه نیتروژن و تیمار اتفون بر برخی پارامترهای فتوسنتزی خیار. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عسکری, شیما and مرادی, حسین and دهستانی کلاگر, علی and قاسمی, کامران ارزیابی گلدهی هیبرید مزرعه ای خیار تحت تغذیه نیتروژن و تیمار اتفون. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عقیلی, هدي السادات and مرادي, حسین and تاجیک قنبري, محمدعلی and قاسمی عمران, ولی اله بررسی سیلیمارین در گیاه خارمریم (Silybum marianum Gaertn) و ﻗﺎرچ اﻧﺪوﻓﻳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي شده از بذر. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عقیلی, هدی السادات and مرادی, حسین اثر بنزیل آدنین بر کشت سوسپانسیون سلولی کالوس‌های تهیه شده از گلبرگ گل رز (Rose hybrida). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

علامه, علیرضا and خرمی فر, علی and عزیزی, حسین ارزیابی ضایعات برنج در خشک کردن تاخیری شلتوک. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

علوی پور جلیعه, سکینه and خالقی, اسماعیل مطالعه تغییرات کربوهیدرات، پروتئین و دو آنزیم پراکسیداز و PPOانتهای قلمه زیتونتیمارشده با IBA و پوترسین. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

علی جعفری, الهام and معمری, مهدی and عباسی خالکی, معصومه بررسی تأثیر بیوپرامینگ بر مولفههای رشد آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

علیجانی, زهرا and حسن‌پناه, داود تعیین رقم سیب¬زمینی پرمحصول مناسب برای مصرف چیپس و تازه¬خوری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

علیجانی, زهرا and حسن‌پناه, داود انتخاب رقم سیب¬زمینی پرمحصول مناسب برای مصرف فرنچ فرایز (خلال). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عمرانی, بهنام and دانش یار, سیده کوثر بررسی روش های بهبود کارایی مصرف آب در بخش فضای سبز. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عمرانی, بهنام and دانشیار, سیده کوثر بررسی کاربرد گیاهان بومی در فضای سبز در راستای افزایش راندمان آبیاری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عمويي, حوريه and بابائيان جلودار, نادعلي and باقري, نادعلي بررسي اثر توفوردي بر كالوس‌زايي گياه استویا(Stevia rebaudiana Bertoni). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عمویي, حوریه and بابائيان جلودار, نادعلي and باقری, نادعلي بررسي جوانه زني و رفع آلودگي بذر گياه استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni) درشرایط درون شيشه ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

عنبری نژاد, نسیم and عبدی بنمار, حسین and سیف دواتی, جمال and پوربایرامیان, رقیه تبدیل زیستی ضایعات کشاورزی با استفاده از میکروارگانیسم¬های شکمبه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

غ

غیبی, فاطمه and فریدحسینی, علیرضا and مانفردا, سالواتوره and فریدانی, فرید ارزیابی داده¬های رطوبت خاک سنجنده AMSR2در استان خراسان رضوی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ف

فاطمی نیک, فاطمه and میرمیران, سیده محبوبه بررسی تأثیر هیومیک اسید و سطوح مختلف آبياري بر برخي صفات گياه كلزا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

فرومدی, مجید and واعظی, علیرضا تغییرات تنش برشی در شیارها تحت تأثیر شدت باران در خاک مارنی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

فیضی, اتابک and ظفری, نگین بررسی راهکارهای مدیریت سیلاب شهری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ق

قاسمی, ایمان and سلمان پور, صادق and قاسمی, کامران and عمادی, سید مصطفی ارزیابی ارتباط وزن با میزان فعالیت آنتی¬اکسیدانی و تجمع نیترات در سیر خوراکی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قاسمی, بهاره and یاسوری, مجید بررسی تاثیرخشکسالی برفعالیت کشاورزی و اقتصاد نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش جلگه استان اصفهان). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قاسمی, لیلا and برومندنسب, سعید and هوشمند, عبدالرحیم تقطیرگر خورشیدی در سقف گلخانه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قاسمی, لیلا and برومندنسب, سعید and هوشمند, عبدالرحیم تولید آب شیرین به روش تقطیری توسط انرژی خورشید در دیواره گلخانه در اهواز. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قاسمی, کامران and صالحی, رضا and اسماعیلی, امیررضا تاثیر تغذیه تکمیلی کمپوست توسط کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیمبر شاخص¬های کمی و کیفی قارچ سفید دکمه¬ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قبادی, مرتضی and احمدی, معصومه نقش واهمیت مشارکت مردمی در حفظ و نگهداری محیط زیست شهری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قبادی, مرتضی and احمدی, معصومه برنامهریزی و طراحی محیطزیستی زون های تفرجگاههای طبیعی با تاکید بر طراحی اکولوژیک منظر. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قدیری, اکرم and جهانبخش, سودابه and رئیسی ساداتی, سیده یلدا and عبادی, علی تاثیرتنش خشکی بر فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانی، محتوای پرولین و قند محلول برگ سه رقم گندم نان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قدیری, اکرم and جهانبخش, سودابه and رئیسی ساداتی, سیده یلدا and عبادی, علی تاثیرتنش خشکی بر محتوای کلروفیل، کاروتنوئید و درصد پروتئین برگ سه رقم گندم نان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قربانی صوفلو, خدیجه and شکوری, میر داریوش and صحرایی, محمود اثر سطوح مختلف پودر شیرین بیان (Glycyrrhizaglabe) جیره برعملکرد جوجه‌های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قربانی صوفلو, خدیجه and شکوری, میر داریوش and صحرایی, محمود اثر سطوح مختلف پودر شیرین بیان (Glycyrrhizaglabe)جیره برخصوصیات لاشهجوجه های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قرشی, ام البنین and شکوهیان, علی اکبر and محب الدینی, مهدی and عینی زاده, شهریار بررسی کاربرد الکل و کائولین بر زمان بازشدن گل‌های بادام. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قلی پور, میکائیل and قلی پور, محمدرضا ویروس نیل غربی (WNV) در اسب. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قلی پور, میکائیل and مجتهدین, علی تاثیر لاکتوفرین بر افزایش عملکرد اسپرم¬های یخ¬زده در نریان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

قنبری, الناز and يلچي, طاهر and سیف دواتي, جمال استفاده از پوسته بادام درختي در تغذيه دام. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ل

لطفی, عادل بررسی عوامل مؤثر در نوسانات مقدارتولید اولیه مراتع. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

لطفی, عادل and قربانی, اردوان and معمری, مهدی and تیمورزاده, علی and مولایی, مریم اثر تغییرات ارتفاعبر تولید اولیه گیاهان بوته‌ای‌ درپروفیل ارتفاعی قزل اوزن-آق داغ، اردبيل. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

لطفی, یوسف and خالقی, اسماعیل تعیین غلظت کاردینال پوترسین در رژیم¬های مختلف آبیاری گیاه زیتون رقم کنسروالیا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

لک زایی, حسن and قنبری, فرزاد and بیات کوهسار, جواد and محمد قره باش, آشور مقایسه عملکرد پرواری بره‌های نر نژادهای زل و دالاق، و آمیخته آن¬ها با نژاد رومانف در شرایط تنش گرمایی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

لک زایی, حسن and قنبری, فرزاد and بیات کوهسار, جواد and محمد قره باش, آشور مقایسه فراسنجه¬های خونی بره¬های نر پرواری نژادهای زل و دالاق، و آمیخته آن¬ها با نژاد رومانف. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

م

مارالیان, حبیب and یلچی, طاهر ارزیابی خصوصیات زراعی و ترکیبات شیمیایی خلر وحشی (Lathyrus rotundifolius) به منظور معرفی گیاه علوفه¬¬ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

متین فر, حمیدرضا and جوانمرد, زهرا and دیبایی, زهرا شاخص های بیولوژیکی کیفیت خاک و کار برد آنها در پایش اکوسیستم های کشاورزی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مجتهدین, علی and عیسی زاده, رویا کنترل عصبی و هورمون¬های موثر در تنظیم مصرف غذا. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مجتهدین, علی and قلی پور, میکائیل اثر مکمل گلوتامین بر مورفولوژی روده جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محسن نسب, فاطمه and رحمتی جنیدآباد, مصطفی and حیدری, مختار and رحیمی, مهدی تعیین نیاز سرمایی در برخی از توده های بومی زردآلو در بهبهان خوزستان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محسن نسب, فاطمه and رحمتی جنیدآباد, مصطفی and حیدری, مختار and مهدیخانلو, خسرو بررسی ویژگی¬های مورفولوژیکی توده¬های بومی زردآلو در منطقه بهبهان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدي شوير, سميه and شكوهيان, علي اكبر and عيني زاده, شهريار تأثير اسیدفوليك وكلات‌كلسيم بر سطح برگ و رنگیزه‌های فتوسنتزی درخت بِه رقم حاج آقا كيشي. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدي شوير, سميه and شكوهيان, علي اكبر and عيني‌زاده, شهريار تأثير اسیدفوليك وكلات‌كلسيم بر اجزای عملكرد درخت بِه رقم حاج آقا كيشي. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدپور, منیژه and شکوری, میر داریوش and بهمرام, رضا اثر عصاره مالت و پروبیوتیک بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدپور, منیژه and شکوری, میر داریوش and بهمرام, رضا اثر عصاره مالت و پروبیوتیک بر فراسنجه¬های خونی جوجه های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدپور, پریسا نقش زنان در تولید محصول سالم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدپور, پریسا بررسی تأثیر مشارکت و انگیزه باغداران در مدیریت آفت مگس میوه زیتون. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدپور, پریسا بررسی نگرش باغداران زیتون در مدیریت آفت مگس میوه زیتون. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدی, هدا and جوادی, احمد معرفی جنبه هایی از کاربرد فناوری نانو در صنعت بذر. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدی, هدا and رستمي, مجيد بررسي اثر تنش خشكي بر صفات جوانهزني گياه شببو. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

محمدی ازنی, مهدی and مرادی, حسین and قاسمی, کامران and بی پروا, پوریا اثر محلول¬پاشی متیل جاسمونات بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی خرفه(Portulacaoleracea L.). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرادخاني, آيدين and افشاري, افشين and پوراول عباس, پارسا توليد آب از صفحه ي هوشمند ساختار نانو متري. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرادزاده ثمرین, ژیلا and سیف دواتی, جمال and یلچی, طاهر and عبدی بنمار, حسین and سید شریفی, رضا تعیین ارزش غذایی بستر پرورش قارچ دکمه¬ای خوراکی با روش تولید گاز. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرادزاده ثمرین, ژیلا and سیف دواتی, جمال and یلچی, طاهر and عبدی بنمار, حسین and سید شریفی, رضا تعیین ارزش غذایی ضایعات برداشت قارچ دکمهای خوراکی با روش تولید گاز. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرادی, حسین and محمدی ازنی, مهدی and موسوی, سید مریم and امین حسینی, سید محمد اثر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه آلوئه وراتحت تنش شوری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرادی, حسین and موسوی, سیدمریم and محمدی ازنی, مهدی بررسی محتوای صفات بیوشیمایی اندام¬های مختلف گیاه دارویی بنفشه معطر ایران(Viola odorata)تحت تاثیر ارتفاع از سطح دریادر استان مازندران. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرادیان, مرضیه and ملکی, عباس and عالی نژادیان بیدآبادی, افسانه تأثیر سطوح مختلف زئولیت بر جذب و غلظت برخی عناصر غذایی در هویج. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرادیان, مرضیه and ملکی, عباس and عالی نژادیان بیدآبادی, افسانه تأثیر سطوح مختلف پرلیت بر برخی ویژگیهای فیزیکی خاک با بافت لوم شنی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرادیان, مرضیه and ملکی, عباس and عالی نژادیان بیدآبادی, افسانه تأثیر سطوح مختلف سوپر جاذب بلور آب A بر جذب برخی عناصر غذایی گیاه هویج. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرزوقیان, اکبر and لطفعلی آینه, غلامعباس and وکیلی, ابراهیم and ذاکری, مهرنوش and سنجری, ایمان ارزیابی ارقام گندم نان با کلاس رسیدگی متفاوت در استان خوزستان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرزوقیان, اکبر and لک زاده, ایرج and قزوینی, حبیب اله and براتی, علی انتخاب ولدین و نتاج مطلوب جو بر اساس مقاومت به بیماری¬ها در خزانه دورگ¬گيري. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مرزوقیان, اکبر and لک زاده, ایرج and قزوینی, حبیب اله and براتی, علی بررسی ژنوتیپ ها و F1 های جو بر اساس ویژگی های زراعی مطلوب در خزانه دورگ گيري. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مصطفائی, مصطفی and خدامرادی, فرانه and کریمی, زیبا and ربانی, حکمت سینتیک خشک کردن لایه نازک گریپ فروت به روش جایجایی هوای گرم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

معرف, مرضیه and کرباسیون, مصطفی موانع و چالش های پیش روی کشت محصول سالم در استان کرمانشاه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

معماری, سولماز and یاوری, علیرضا and باباخانی, میترا بررسی عملکرد اسانس جمعیتهای مختلف آویشن شیرازی Zataria multiflora Boiss در ایران. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مقدس‌زاده اهرابی, مینا and اصغری زکریا, رسول and حسن‌پناه, داود and زارع, ناصر ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ژنوتیپ¬های سیب¬زمینی L.)(Solanumtuberosumبا استفاده از آماره¬های پارامتریک و تکنیک شاخص گزینش ژنوتیپ ایده‌آل (SIIG). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مهدوی کیا, حسن and احمدپور, عبداله ارزیابی اثرات ضد قارچی اسانس برخی گیاهان دارویی تیره نعناع و چتریان بر عامللکه موجی گوجه¬فرنگی تحت شرایط آزمایشگاهی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مهدوی کیا, حسن and احمدپور, عبداله and قنبری ترکمانی, لیدا بررسی تاثیر ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس برخی گیاهان دارویی تیره نعناع بر بازدارندگی از عامل بیماری قارچی پوسیدگی میوه های گوجه فرنگی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

مهدی زاده راینی, محمد جواد and آقاعباسی, ناصر and نژاد صادقی, صدیقه تخمین تابع تولید محصول گلخانه¬ای توت فرنگی شهرستان جیرفت. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

موسوی, سیده اکرم and موسی نژاد, صدیقه and روحی بخش, احمد and خداپرست, سید اکبر ارزیابی مقاومت توده های شمشاد مناطق مختلف استان گیلان نسبت به بیماری بلایت ولوتلایی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

موسوی, مریم and سیدشریفی, رضا and هدایت ایوریق, نعمت and سیف دواتی, جمال and عبدی بنمار, حسین and یلچی, طاهر بهینه‌سازی سامانه تولید گاو شیری برای وضعیت های مختلف وقوع بیماری ورم پستان. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

میربهبهانی, سید محمد and حسینی واشان, سید جواد and مجتهدی, محسن and فرهنگ فر, سید همایون and حسینی, سید عبدالله اثر سطوح فیبر محلول بر عملکرد تولیدی و گوارش¬پذیری خوراک در جوجه شترمرغ. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ن

نجفی, وحید and خادمیان, راحله and حبیب زاده, فرهاد اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شوید. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

نجفی, وحید and خادمیان, راحله and حبیب زاده طبری, فرهاد ارزیابی تغییرات اسانس گیاه دارویی شوید تحت تأثیر تنشآبیو تیمار اسید سالیسیلیک. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

نوری, سمیرا and راه چمنی, رضا and بیات کوهسار, جواد تاثیر ضدباکتریایی اسانس نعناع و پونه بریکی از پاتوژن¬های ورم پستان(استافیلوکوکوس اورئوس) در محیط آزمایشگاه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

نوری, سمیرا and راه چمنی, رضا and بیات کوهسار, جواد مقایسه اثر ضدباکتریایی اسانس¬های نعناع و پونه بر باکتری اشریشیا کلای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

نوری, سمیرا and راه چمنی, رضا and بیات کوهسار, جواد تعین MIC و MBC اسانس نعناع و پونه بر باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

نوری, عاطفه and اطمینان, علیرضا and محمدی, رضا مطالعه تجزیه خوشه‌ای و ضرایب مسیر صفات زراعی و عملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گندم دوروم در شرایط دیم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

نیکو, شیما تعیین ظرفیت چرا و فشار دام در مراتع بیابانی حاشیه دریاچه نمک قم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

نیکو, شیما مطالعه وضعیت پوشش گیاهی مراتع ( مطالعه موردی: بخشی از دشت حسین آباد- قم). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ه

هاشمی, نگار and اشرف سلطانی طولارود, علی and قویدل, اکبر and گلی کلانپا, اسماعیل and بابااکبری, محمد ارزایابی توانایی انحلال فسفات های معدنی قارچ تریکودرما. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

هاشمی, نگار and اشرف سلطانی طولارود, علی and قویدل, اکبر and گلی کلانپا, اسماعیل and بابااکبری, محمد ارزیابی توان تولید اکسین در قارچ تریکودرما. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

هزارسی بوری, سکینه and بیگی نصیری, محمدتقی and روشنفکر, هدایت اله and نظری, محمود بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن MHC-DRB3 در بزعدنی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

هوشیاری, نسرین and شکوری, میرداریوش and محب الدینی, حسین تأثیر سطوح مختلف پودر مرزه ( Satureia hortensis L ) بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

هوشیاری, نسرین and شکوری, میرداریوش and محب الدینی, حسین تأثیر سطوح مختلف پودر مرزه (SatureiahortensisL) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

و

واحدی, وحید and غریب خواجه, وحید and بهروزلک, مرتضی بهبود شاخص یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده با افزودن عصاره نعناع فلفلی به رقیق کننده. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

واحدی, وحید and غریب خواجه, وحید and هدایت ایوریق, نعمت اثرات آنتی اکسیدانی عصاره نعناع فلفلی بر نرخ زنده مانی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده قوچ مغانی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

واعظی, علیرضا and کریمی, شکوه and فرومدی, مجید فرسایش قطره باران تحت تأثیر رطوبت پیشین در خاک مارنی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

وجدی حکم آباد, رضا بررسی اثر برخی از عوامل محیطی روی صفات رشد (وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی) گوسفندان مغانی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

وجدی حکم آباد, رضا اثر رگولین کاشتنی بر القاء فحلی و عملکرد تولید مثلی خارج از فصل میش‏های زندی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

وفادار ینگجه, لیلی and امینی, روح اله and دباغ محمدی نسب, عادل اثر تیمارهای کودی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بادرشبو (Dracocephalummoldavica) در کشت مخلوط با باقلا (Viciafaba L.). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

وفای واله, مهدی and کریمی زندی, ناهید and بازماندگان شمیلی, فرزانه ارزیابی اهمیت عوامل مادری درکنترل تکوین سیستم ایمنی نتاج در جوجه های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

وفای واله, مهدی and کریمی زندی, ناهید and بازماندگان شمیلی, فرزانه بررسی اهمیت ترکیبات زرده تخم¬مرغ در کنترل بیان ژن TNF-αو آنزیم¬های کبدی درجوجه¬های گوشتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

پ

پروین, لاله and قرینه, محمدحسین and خدایی جوقان, آیدین and مشتطی, علی ارزیابی برخی صفات کیفی دانه تریتیکاله تحت تاثیر محلول‌پاشی هیومیک‌اسید. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

پرچمی عراقی, فرزین and اخوان, کرامت and سمیع‌پور, فاطمه جستجوی گزینه‌های بهینه آبپاش و فاصله خطوط لترال/آبپاش در سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در طرح آبیاری خداآفرین، اردبیل. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

پرچمی عراقی, فرزین and سمیع‌پور, فاطمه and اخوان, کرامت بررسی جایگزینی فیلترهای شنی با فیلترهای دیسکی خودکار در فیلتراسیون آبیاری قطره‌ای. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

پرچمی عراقی, فرزین and سمیع‌پور, فاطمه and اخوان, کرامت مزایا و ملاحظات به‌کارگیری سامانهSCADA در خودکارسازی بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ک

کامرانی, فاطمه and عسکری اصلی ارده, عزت اله طراحی و ساخت یک واحد خوشه کوب آزمایشگاهی گندم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کامرانی, مرتضی بررسی همبستگی بین شاخص¬های رشد و عملکرد دانه در گندم نان تحت شرایط دیم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کامرانی, مرتضی بررسی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه در شرایط آبیاری تکمیلی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کرمانی, علیرضا and جعفری, اعظم and کریمی, سهیل and شیرمردی, مصطفی افزایش تحمل به خشکی پایه پسته با کاربرد روی در خاک. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کرمانی, علیرضا and کریمی, سهیل and جعفری, اعظم and شیرمردی, مصطفی ارزیابی پاسخ های رشد و فیزیولوژیک پسته به کاربرد روی در شرایط تنش خشکی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کشاورز گلبر, زهره and بیات کوهسار, جواد and قنبری, فرزاد and طلیعی, فاختک تأثیر عصاره الکلی برهموم و اسید آلی بر ترکیب شیمیایی سیلاژ قصیل جو. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کلانتری, سجاد and لطیفی, ناصر and قاسمی بزدی, کمال and طبسی, علیرضا تاثیر اسیدجیبرلیک بر جوانه‌زنی خواب بذر بلوبری (corymbosum Vaccinium). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کماندار, محمدرضا and مساح, جعفر and قاسمخانی, حمید طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم ترازکننده خودکار ربات¬ هرس درختچه¬های زینتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کوهساری, افسانه and چالوی, ویدا and اکبرپور, وحید اثر اسید سالیسیلیک بر میزان فنل و فلاونوئید در کالوس گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.). In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کوگانی, نادیا and عالی نژادیان بیدآبادی, افسانه بررسی اثرات کاربرد کود آلی ویناس بر خاک. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

کیماسی, عباسعلی and رمضان, داریوش and آران, مهدی and باقری, رضا بررسی عملکرد دو گونه از قارچ صدفی رشد یافته بر روی ضایعات غنی شده محصولات مختلف کشاورزی و صنعتی. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

گ

گرایلو, نفیسه and طهماسبی, ابوالفضل and قره محمودلو, مجتبی and فخیره, اکبر بررسی اثر تراکم خاک بر رشد ریشه گیاهان آتریپلکس کانی سنس و لنتی فورمیس. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

گیلانی, علیرضا and عباسدخت, حمید and غلامی, احمد ارزیابی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و سطوح مختلف گوگرد بر محتوی کلروفیل و درصد پروتئین دانه گیاه ماش. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

گیلانی, علیرضا and عباسدخت, حمید and غلامی, احمد ارزیابی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و سطوح مختلف گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

ی

یلچی, طاهر تعیین فراسنجه¬هاي تجزيه پذيري ضایعات نرم كارخانه آرد گندم با روش درونتني. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

یلچی, طاهر تعیین ارزش غذایی ضایعات نرم كارخانه آرد گندم با روش تولید گاز. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

This list was generated on Wed Feb 21 20:02:04 2024 +0330.