Items where Subject is "Divisions > Conferences > The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022
Conferences > The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subjects (12751)
    • Conferences (8311)
      • The first national conference of Armani University in the second step of the revolution February 2022 (20)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: ا | ح | خ | ر | س | ش | ع | ف | م | ک | ی
Number of items at this level: 20.

ا

اصغری میرک, علیرضا (2022) مطالعه فاکتورهای موثر در گسترش اخلاق و فرهنگ زیست محیطی و نقش مراكز آموزشي در تقويت آنها. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

امین‌فرد, ندا and طیران, محمدرضا and فتحی کرکرق, فرشید and اشرفی, سعید (2022) بررسی وضعیت تسهیم دانش در کارکنان دانشگاهی (مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیل). In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

اکبری, تقی and کشاورز پور, وفا (2022) بررسی تاثیر رهبری دانش مدار و مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی در آموزش عالی (اساتید دانشگاه محقق اردبیلی). In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

ح

حبیب نژاد, صدیقه (2022) دانشگاه کارآفرین و توانمندسازی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

حسینی صدر, علیرضا (2022) بررسی معماری مدارس در دوره صفویه و نمود آن در مکتب صفوی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

حسینی صدر, علیرضا (2022) طراحی ساختارمند دانشگاه ربع رشیدی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

خ

خالق خواه, علی and رنجه, سحر and رنجه, سمیرا (2022) بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی و درگیری شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 استان همدان. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

ر

رجبی, حدیث (2022) جوانگرایی در ساختار دانشگاههای نسل سوم و کارآفرین. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

رجبی, حدیث (2022) بررسی نقش متغیر «مرگ اندیشی» دانشگاهیان در سرعت تحقق دانشگاه آرمانی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

س

سعادت, مصطفی (2022) وضعیت ایران از نظر فراوانی مقالات سلب اعتبار شده. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

سعیدی, گلناز (2022) نیازهای پژوهشی و آموزشی در دانشگاه آرمانی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

ش

شاهنده, آمنه (2022) خط مشی های دانشگاه آرمانی از منظر قرآن و حدیث. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

ع

علایی, محمد حسن (2022) پرسش از رسالت دانشگاه در جهان پساکرونا در سایه ی رهنمودهای بیانیه گام دوم انقلاب. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

ف

فرهادی نژاد, محسن and خروتی, ملیحه (2022) جستاری در چگونگی انتصاب مدیران در مؤسسات آموزش عالی؛ تبیین سندروم نزدیک‌بینی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

م

معدنی, جواد (2022) تبیین مولفه‌های کلیدی تمدن سازی اسلامی در دانشگاه آرمانی منطبق با بیانیه گام دوم انقلاب. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

معدنی, جواد (2022) تبیین و بررسی مفهوم توانمندی منابع انسانی در دانشگاه اسلامی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

ک

کعب, لیلا and خالق خواه, علی and معینی کیا, مهدی (2022) مروری بر اخلاق حرفه‌ای و اصول آن در سازمان¬ها. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

کعب, لیلا and خالق خواه, علی and معینی کیا, مهدی (2022) مروری بر اهمیت سواد اخلاقی در آموزش. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

ی

یونسیان, یونس and وصفی, محمدرضا (2022) توسعه هویت ملی با خاطره جمعی و نوستالژیای دیجیتال در استقرار حکمرانی فضای مجازی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه آرمانی. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

یونسیان, یونس and وصفی, محمدرضا and شیخ, رضا (2022) دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات: نقش مشارکت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه. In: The first national conference of Armani University in the second step of the revolution.

This list was generated on Tue Mar 21 22:03:48 2023 +0330.