شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامه‌ريزي مديريت حوضه رودخانه حبله رود

واحدبردی, شیخ and سعدالدین, امیر and اونق, مجید and زارع, آرش and الوندی, احسان and خسروی, غلامرضا and اسدی, اميد (2018) شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامه‌ريزي مديريت حوضه رودخانه حبله رود. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامه‌ريزي مديريت حوضه رودخانه حبله رود)
P273.pdf

Download (410kB)

Abstract

منابع طبیعی کشور با تهدیدات جدی تغییرات اقلیم، خشک‌سالی‌ها، کمبود آب، آلودگی‌ها (آب، خاک، هوا)، فرسایش شدید خاک، بیابان‌زایی که میراث (تبعات) تغییرات مدیریت اراضی همچون جنگل¬تراشی¬ها، تخریب مراتع، اقدامات کشاورزی نامناسب و غیراصولی و توسعه ناپایدار به‌ویژه در اراضی شیب‌دار و مناطق کوهستانی هستند روبرو است. اوضاع منابع طبیعی حوزه آبخیز حبله رود نیز از تک‌تک این پدیده‌های شوم مستثنی نبوده و در هر نقطه‌ای از آن یک یا تعدادی از این پدیده‌های تخریب نمود داشته و دارد. بنابراین به منظور غلبه بر مشکلات حوضه، کاهش فشارها و بهبود وضعیت سیستم ارائه راهکارهای مختلف ضروری به نظر میرسد. بدین منظور در این تحقیق، پس از ارائه فهرست اولیه راهکارهای پیشنهادی برای حوزه آبخیز حبله‌رود با استفاده از نظرات کارشناسی، به مدلسازي براي انتخاب راه¬حل¬ها و اولويت¬بندي آنها با استفاده از روش¬هاي تصميم¬گيري چند معياره در محيط نرم افزار mDSS پرداخته شد. در نهایت با مشارکت جوامع و کارشناسان محلی پراکنش مکانی راهکارهای پیشنهادی در سطح حوضه مشخص شد. نتايج حاصل از اولويت¬بندي راهکارهای پیشنهادی، با استفاده از روش¬هاي تصميم گيري چند معياره در محيط نرم افزار mDSS نشان داد که دسته راهکارهاي "برنامه¬ريزي و مديريت زمين" در کليه روش¬هاي تصميم¬گيري در اولويت اول قرار دارند. همچنین نتایج اولويت¬بندي 12 اقدام منتخب نشان داد، اقدامات "تهيه و تدوين برنامه مديريت جامع آبخيز/ منابع آب"، "تهيه و تدوين برنامه آمايش سرزمين در مقياس¬هاي مختلف " و " شناسايي و آموزش مشاغل جديد و معيشت¬هاي جايگزین" به ترتيب اولويت¬هاي اول تا سوم مردم را تشکیل می دهند. بنابراين به منظور مديريت بهتر حوزه¬هاي آبخيز و دست¬يابي به توسعه پايدار بايد راهکارهاي برنامه¬ريزي بيشتر از راهکارهاي ديگر مورد توجه و در دستور کار مديران و برنامه¬ريزان قرار گيرد. واژگان كليدي: مدیریت جامع حوزه آبخیز، رویکرد DPSIR، نرم افزار mDSS، حوضه رودخانه حبله رود

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Persian Title: شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور برنامه‌ريزي مديريت حوضه رودخانه حبله رود
Persian Abstract: منابع طبیعی کشور با تهدیدات جدی تغییرات اقلیم، خشک‌سالی‌ها، کمبود آب، آلودگی‌ها (آب، خاک، هوا)، فرسایش شدید خاک، بیابان‌زایی که میراث (تبعات) تغییرات مدیریت اراضی همچون جنگل¬تراشی¬ها، تخریب مراتع، اقدامات کشاورزی نامناسب و غیراصولی و توسعه ناپایدار به‌ویژه در اراضی شیب‌دار و مناطق کوهستانی هستند روبرو است. اوضاع منابع طبیعی حوزه آبخیز حبله رود نیز از تک‌تک این پدیده‌های شوم مستثنی نبوده و در هر نقطه‌ای از آن یک یا تعدادی از این پدیده‌های تخریب نمود داشته و دارد. بنابراین به منظور غلبه بر مشکلات حوضه، کاهش فشارها و بهبود وضعیت سیستم ارائه راهکارهای مختلف ضروری به نظر میرسد. بدین منظور در این تحقیق، پس از ارائه فهرست اولیه راهکارهای پیشنهادی برای حوزه آبخیز حبله‌رود با استفاده از نظرات کارشناسی، به مدلسازي براي انتخاب راه¬حل¬ها و اولويت¬بندي آنها با استفاده از روش¬هاي تصميم¬گيري چند معياره در محيط نرم افزار mDSS پرداخته شد. در نهایت با مشارکت جوامع و کارشناسان محلی پراکنش مکانی راهکارهای پیشنهادی در سطح حوضه مشخص شد. نتايج حاصل از اولويت¬بندي راهکارهای پیشنهادی، با استفاده از روش¬هاي تصميم گيري چند معياره در محيط نرم افزار mDSS نشان داد که دسته راهکارهاي "برنامه¬ريزي و مديريت زمين" در کليه روش¬هاي تصميم¬گيري در اولويت اول قرار دارند. همچنین نتایج اولويت¬بندي 12 اقدام منتخب نشان داد، اقدامات "تهيه و تدوين برنامه مديريت جامع آبخيز/ منابع آب"، "تهيه و تدوين برنامه آمايش سرزمين در مقياس¬هاي مختلف " و " شناسايي و آموزش مشاغل جديد و معيشت¬هاي جايگزین" به ترتيب اولويت¬هاي اول تا سوم مردم را تشکیل می دهند. بنابراين به منظور مديريت بهتر حوزه¬هاي آبخيز و دست¬يابي به توسعه پايدار بايد راهکارهاي برنامه¬ريزي بيشتر از راهکارهاي ديگر مورد توجه و در دستور کار مديران و برنامه¬ريزان قرار گيرد. واژگان كليدي: مدیریت جامع حوزه آبخیز، رویکرد DPSIR، نرم افزار mDSS، حوضه رودخانه حبله رود
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 14 Oct 2018 09:34
Last Modified: 14 Oct 2018 09:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/645

Actions (login required)

View Item View Item